MİSYON
 

      Üniversitemizin bütün birimlerinde gelişmiş bir araştırma alt yapısının oluşturulmasına ve bunun verimli bir şekilde kullanılmasına, Üniversite, sanayi ve toplum arasında ortak çalışmaların arttırılmasına, lisansüstü tez araştırma projelerine etkin destek verilmesine ve böylece evrensel boyutta düşünce, bilim ve teknoloji üretimine katkı sağlamaktır.

  VİZYON
 

    Üniversitemizin, bilimsel ve teknolojik niteliği yüksek araştırmalar ile ülkemizde ve dünyada önde gelen üniversiteler arasında yer almasıdır.

 
 

DUYURULAR

 Bilimsel Toplantı Sonuç Raporları diğer proje kesin raporları gibi hazırlanarak teslim edilecektir.

Hızlı Destek Projesi olarak birimimizce desteklenen projelerde, Ödül Hızlı Destek Projesi kapsamında sözlü sunum desteği alan projeler ve Bilimsel Toplantı Düzenleme Projelerinde proje kesin raporu, sitemiz http://www2.cbu.edu.tr/bap/genel_yazim_kurallari.php adresinde bulunan proje kesin raporu kapak ve içerik bilgilerini kapsayacak şekilde hazırlanması gerekmektedir. Bu şekilde hazırlanmayan kesin raporlar üst yazı ekinde iade edilmektedir.

Bilimsel Araştırma ve Tez Proje başvuru limitleri 25.000,00.-TL.ye yükseltilmiştir.

 
 

İletişim

Adres:Celal Bayar Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Muradiye Kampüsü İdari Bina 2. Kat B Blok
MANİSA
Telefon: 0 236 201 10 00
Faks :    0 236 201 14 47
E-Posta : bap@cbu.edu.tr

Celal Bayar Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı WEB EKİBİ Tarafından hazırlanmıştır.