BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ BAŞVURU FORMLARI

Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri Başvuru formlarından  projenin bütçesinin yer aldığı Başvuru  Formu (excel) ile Genel Bilgiler (Word) formlar doldurulup  gerekli ek formlar tamamlanıp çıktıları alınarak ıslak imzalı olarak Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimine iletilecektir.
Lütfen projenizi  BAP Otomasyon Programına giriniz.
(Otomasyon Programından ayrıca çıktı alınmasına gerek yoktur.)

 BAP Projesi Başvuru Formu Bap Başvuru Formu
    Bap Genel Bilgiler
Alt Yapı Projesi Başvuru Formu Alt Yapı Başvuru Formu
    Alt Yapı Genel Bilgiler
Hızlı Proje Başvuru Formu Hızlı Proje Başvuru Formu
    Hızlı Proje Genel Bilgiler
Bilimsel Toplantı Düzenleme Başvuru Formu Bilimsel Toplantı Düzenleme Başvuru Formu
    Bilimsel Toplantı Düzenleme Genel Bilgiler
Standart Formlar
  Ara Rapor Formu  
  Kesin Rapor Dilekçe ve Ekip İmza Formu Örn.    
 

  Kesin Rapor Hazırlarken Dikkat Edilecek
  Hususlar

 
  Mal ve Hizmet Talep Formu
  (Protokol Tarihinden İtibaren 30 Gün İçinde   Verilecektir)
 
  Avans Talep Formu  
  Proje Ek Süre Başvuru Formu  
  Proje Ek Ödenek ve Ek Malzeme Talep Formu  
    Avans Mahsup Formu  
Projeye Dahil Olmak İçin Dilekçe  
       

İletişim

Adres:Celal Bayar Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Muradiye Kampüsü İdari Bina 2. Kat B Blok
MANİSA
Telefon: 0 236 201 10 00
Faks :    0 236 201 14 47
E-Posta : bap@cbu.edu.tr

Celal Bayar Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı WEB EKİBİ Tarafından hazırlanmıştır.