sık kullanılanlara ekle
 
Anasayfa  
Amacımız
Yönetim
Yönetmelik
Etkinlikler
Fotoğraf Galerisi
 

Duyurular & Etkinlikler
 
 

20. yüzyıl’da teknoloji ve sanayinin hızlı ve plansız gelişmesi, çevre sorunlarının ortaya çıkmasına neden olmuştur. Hızla artan dünya nüfusu, sağlıksız kentleşme, plansız ve hızlı sanayileşme sonucu hava, su ve toprak kirlilikleri ve atık oluşum miktarlarının artması, tarım ilaçlarının bilinçsiz kullanımı doğal dengenin bozulmasına yol açarak insanlığın geleceğini tehdit etmeye başlamıştır. Diğer yandan sera gazlarının da etkisi ile ozon tabakasının delinmesi ve artan küresel iklim değişikliği doğal hayatı tehlikeye sokmaktadır.

Çevre, bize geçmişten kalan bir miras değil; korunması, geliştirilmesi ve gelecek nesillere en güzel şekilde devredilmesi gereken bir emanettir. Bu sebeple, çevrenin korunmasına yönelik yapılacak her faaliyet, atılacak her adım insanlık için yapılmış olacaktır.

Çevrenin korunması ve çevre kirliliğinin önlenmesi konusunda hepimize görevler düşmektedir. Celal Bayar Üniversitesi Çevre Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi olarak amacımız, çevre sorunları ile ilgili faaliyetler yaparak, bölgemizdeki insanların çevreye karşı duyarlılıklarını artırmak ve çevre sorunlarına karşı yapılan çalışmalara dahil etmektir.  Bu kapsamda öncelikle bölgemizdeki çevre sorunları üzerine araştırma ve incelemeler yapmak, tespit edilen olumsuzlukların önlenebilmesi ve giderilmesi için çözüm önerilerinde bulunmak, konunun uzmanlarının katıldığı konferans,  seminer ve paneller düzenlemek, çevre konusuyla ilgili faaliyetler yürüten paydaş kuruluşlarla işbirliği yapmaktır.

Çevre ve doğa emanettir, emanete sahip çıkalım…

Doç. Dr. Şükran YILDIZ
Çevre Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü

 
İletişim Bilgileri
Şehitler Mahallesi Mehmetçik Caddesi No:2/3 45020
Telefon : (236) 201 11 59
Fax : (236) 237 71 14
Mail :
 cevresorunlari@cbu.edu.tr 
Anasayfa Amacımız
Yönetim Yönetmelik
Etkinlikler Fotoğraf Galerisi
   
Celal Bayar Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı WEB EKİBİ Tarafından Hazırlanmıştır.