Celal Bayar Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi

Biyoloji Bölümü/Mikrobiyoloji Anabilim Dalı