Yönetim ve Ekonomi
C.B.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

 
Yıl:2010 Cilt:17 Sayı:1  ISSN:1302-0064
İÇİNDEKİLER
Aşkın ÖZDAĞOĞLU
Bilişsel Haritalama ve Analitik Serim Süreci(ASS) Entegrasyonu

  1-10

Banu DİNCER- Caner DİNCER
Rethinking Brands in the Emerging Financial Markets

11-22

Güneş ÇETİN- Ramazan GÖKBUNAR
Mükellef Haklarına Vergi İdaresi Çalışanlarının Bakışı

23-45

Meltem ONAY - Selin ÇAVUŞOĞLU
İşletmelerde Girişimcilik Özelliğini Etkileyen Faktörler: İç Girişimcilik

47-67

Oktay EMİR- Sabri ÇELİK
Beş Yıldızlı Termal Otel İşletmesi Yöneticilerinin Müşteri Değeri Algılarının Belirlenmesi: Afyonkarahisar’da Bir Uygulama

69-81

Recai AKYEL
Türkiye’de İç Kontrol Kavramı, Unsurları ve Etkinliğinin Değerlendirilmesi

83-97

Serdan PEHLİVAN- Ali Rıza GÖKBUNAR
Ülkemizde Transfer Fiyatlandırmasının Yol Açtığı Tahmini Kurumlar Vergisi Kaybı

99-120

Uğur SOYTAŞ- Özlem Serpil ÜNAL
Türkiye Döviz Piyasalarında Oynaklığın Öngörülmesi ve Risk Yönetimi Kapsamında Değerlendirilmesi

121-145

Zeynep KARAÇOR- Burcu GÜVENEK
Enerji Piyasası Reformlarının Elektrik Enerjisi Piyasasına Etkisi: EÜAŞ ve Ayrıcalıklı Şirketler Üzerine Bir Analizi

147-166

YAZIM KURALLARI VE YAYIN İLKELERİ 167-170

 

 


Yeni Sayımız Çıktı
(2017-24/3)

 

 
Celal Bayar Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı WEB EKİBİ Tarafından hazırlanmıştır.