Yönetim ve Ekonomi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

 
Yıl:2010 Cilt:17 Sayı:2  ISSN:1302-0064
İÇİNDEKİLER
Bernur AÇIKGÖZ ERSOY
OECD Ülkelerinde Eğlence Vergisi Uygulamaları
  1-11
Buğra ÖZER
Commonalities and Differences Between Max Weber and Michael Foucault on the Theme of “Rationalization of the Body”
13-24
Ceren UYSAL OĞUZ
İklim Değişikliği ile Mücadelede Yerel Yönetimlerin Rolü: Seattle Örneği
25-41
Emre PALA - Burak KARTAL
Banka Müşterilerinin İnternet Bankacılığı ile İlgili Tutumlarına Yönelik Bir Pilot Araştırma
43-61
Ender GEREDE
Türk Havayolu Taşımacılığı Sektörünün Gelişimi: Önemli Gelişmeler ve 1983 Liberalleşmesinin Etkileri
63-91
Hamza ÇEŞTEPE - Tuğba MISTAÇOĞLU
Gelişmekte Olan Ülkelerde Doğrudan Yabancı Yatırımlar ve Ekonomik Entegrasyon: ASEAN ve MERCOSUR Örneği
93-106
Hasan AYYILDIZ - H. Dilara KESKİN
Dondurulmuş Hazır Gıda Dağıtım Kanalında Dikey Yönlü Çatışma Davranışı: Doğu Karadeniz Bölgesi’nde Bir Alan Araştırması
107-127
Melike KURTARAN ÇELİK
Bankaların Finansal Başarısızlıklarının Geleneksel ve Yeni Yöntemlerle Öngörüsü
129-143
Hüseyin YILMAZ - Atila KARAHAN
Liderlik Davranışı, Örgütsel Yaratıcılık ve İşgören Performansı Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi: Uşak’ta Bir Araştırma
145-158
Oktay EMİR - Asuman PEKYAMAN
Çocuklu Ailelerin Otel İşletmesi Seçiminde Etkili Olan Faktörler:Afyonkarahisar’da Bir Uygulama
159-181
Ömer TURUNÇ - Mazlum ÇELİK
Çalışanların Algıladıkları Örgütsel Destek ve İş Stresinin Örgütsel Özdeşleşme ve İş Performansına Etkisi
183-206
Ömür Y. SAATÇİOĞLU - Ömür N. T. ÖZMEN
Analyzing the Barriers Encountered in Innovation Process Through Interpretive Structural Modelling: Evidence From Turkey
207-225
Sibel MEHTER AYKIN
Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne Sürdürülebilir Katılımı İçin Düzenleyici Etki Analizinin Gerekliliği
227-242
MAKALE YAZIM KURALLARI 247-250

 

 


Yeni Sayımız Çıktı
(2017-24/3)

 

 
Celal Bayar Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı WEB EKİBİ Tarafından hazırlanmıştır.