Yönetim ve Ekonomi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

 
Yıl:2011 Cilt:18 Sayı:2  ISSN:1302-0064
İÇİNDEKİLER

Ahmet KARAASLAN-Fazlı YILDIZ
Telekomünikasyon Sektöründe Regülasyon ve Özelleştirmenin Etkileri: OECD Ülkeleri Üzerine Ampirik Bir Çalışma

  1-21

Aysel KUŞAKSIZ
Kadrosuz Usta Öğreticilerin Sosyal Güvenlik Hakları

23-35

Ayşe ARI-Fatma ZEREN
CO2 Emisyonu ve Ekonomik Büyüme: Panel Veri Analizi

37-47

Barış SEÇER-Efe ÇINAR
Bireycilik ve Yeni Kariyer Yönelimleri

49-62

Fatih DEMİR
Bürokrasi-Demokrasi İlişkisi ve Bürokratların Seçilmişlerce Kontrolü Sorunu

63-84

Güler SAĞLAM ARI-Nuray GÜNERİ TOSUNOĞLU
Geleceğin Yöneticileri Astlarına Güvende Hangi Özelliklere Öncelik Veriyor?

85-103

Kemal YAMAN
Bireysel Kredilerin Gelişimi ve Risk Yönetiminin Rolü

105-113

Nilgün KAYALI-Aslı ÇÜMEN
Basel II Sürecinde Kredi Derecelendirme ve Bir Tekstil İşletmesinde Uygulaması

115-126

Osman PEKER-Birgül CANBAZOĞLU
Türkiye’de Banka Kredi Kanalının İşleyişi: Ampirik Bir Analiz

127-143

Ömer Faruk ALTUNÇ
Kamu Harcamaları ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Türkiye’ye İlişkin Ampirik Kanıtlar

145-157

Sibel MEHTER AYKIN-Kemal GÜRSOY
Müzakere Sürecinde Türkiye’ye Yönelik Avrupa Birliği Mali Yardımları: Taahhütler ve Gerçekleşmeler

159-179

Zeynep KARAÇOR-Taha Bahadır SARAÇ Dış Ticaret ile Sanayi Sektörü İstihdam Oranı Arasındaki Kısa ve Uzun Dönem İlişkisi: Türkiye Örneği(1963-2009)

181-194
MAKALE YAZIM KURALLARI 195-198

 

 


Yeni Sayımız Çıktı
(2017-24/3)

 

 
Celal Bayar Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı WEB EKİBİ Tarafından hazırlanmıştır.