Yönetim ve Ekonomi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

 
Yıl:2012 Cilt:19 Sayı:1  ISSN:1302-0064
İÇİNDEKİLER
A. Kemal ÇELEBİ-Birol KOVANCILAR
Performans Esaslı Bütçeleme Sisteminin Teorik ve Pratik Sorunları
  1-18
Asuman KOÇ YURTKUR-Arzu TAY BAYRAMOĞLU
Gelişmekte Olan Piyasa Ekonomilerinde İhracatın Dinamikleri
19-33
Canan Gamze BAL-Serkan ADA-Adnan ÇELİK
Bilişim Sistemleri Başarı Modeli ve Aile Hekimliği Bilişim Sistemleri
35-46
Emel ESEN
Çalışanların Örgüte Cezbolması ve Kurumların İtibarı İlişkisinde Güvenin Rolü
47-58
Güngör HACIOĞLU
Pazarlama Performans Ölçütleri: Bir Literatür Taraması
59-75
H. Nejat BASIM-Memduh BEĞENİRBAŞ
Çalışma Yaşamında Duygusal Emek: Bir Ölçek Uyarlama Çalışması
77-90
Haşim AKÇA
Yükseköğretimin Finansmanı ve Türkiye İçin Yükseköğretim Finansman Modeli Önerisi
91-104
İrfan AKKOÇ-Abdullah ÇALIŞKAN-Ömer TURUNÇ
Örgütlerde Gelişim Kültürü ve Algılanan Örgütsel Desteğin İş Tatmini ve İş Performansına Etkisi: Güvenin Aracılık Rolü
105-135
Levent Necmi AKTÜRK-Şevket TÜYLÜOĞLU
Yatırım Promosyon Ajanslarının Doğrudan Yabancı Yatırımları Çekme Başarılarının Çekim Modeli ile İncelenmesi
137-147
Mustafa GÖZEN
Gelişmekte Olan Ülkelerde Enerji Şebeke Şirketleri İçin Sermaye Maliyetinin Tahminindeki Ana Konu ve Sorunlar
149-161
Osman PEKER-İsmet GÖÇER
Bütçe Açıklarının Ampirik Analizi
163-178
Özlem AYVAZ KIZILGÖL
Türkiye’de Eğitimde Cinsiyet Eşitsizliğinin Yoksulluk Üzerindeki Etkisi
179-191
Seval MUTLU ÇAMOĞLU-Merter AKINCI
Türkiye’de Sektörel Banka Kredilerinin Gelişimi: Bir Zaman Serisi Analizi
193-210
Şahin BULUT-Abdullah ÖZDEMİR
İstanbul Menkul Kıymetler Borsası ve “Dow Jones Industrial” Arasındaki İlişki: Eşbütünleşme Analizi
211-224
MAKALE YAZIM KURALLARI 225-228

 

 


Yeni Sayımız Çıktı
(2017-24/3)

 

 
Celal Bayar Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı WEB EKİBİ Tarafından hazırlanmıştır.