Yönetim ve Ekonomi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

 
Yıl:2012 Cilt:19 Sayı:2  ISSN:1302-0064
İÇİNDEKİLER
Ali İhsan AKGÜN
Muhasebenin Uluslararası Harmonizasyonu ve İlke Bazlı Muhasebe Anlayışına Yöneliş
  1-16
Ayşe ŞAHİN-Pınar AYTEKİN
Üniversite Öğrencilerinin Mobil Reklamlara Yönelik Tutumlarının İzinli Pazarlama Ekseninde İncelenmesi
17-36
Ayşe YERELİ-Semra DOĞAN-Damla ŞAHİN
Mamul Geliştirme Sürecinde Hedef Maliyetleme
37-52
Birgül CAMBAZOĞLU-Hacer Simay KARAALP
Parasal Aktarım Mekanizması Döviz Kuru Kanalı: Türkiye Örneği
53-66
Bora SÜSLÜ-Cem DİŞBUDAK
TCMB’nin Para Politikası Duruşunun Alternatif Açıklaması: Parasal Durum Endeksi(MCI)
67-85
Doğan BAKIRTAŞ
Yolsuzluğun Vergi Gelirleri Üzerindeki Etkisi: Türkiye Örneği
87-98
Erdal ARLI
Konumlandırma Stratejilerinin İşletme Performansı İle İlişkisi: Liman İşletmeciliğinde Bir Uygulama
99-121
Erkan DEMİRKAN-M. Veysel KAYA
Ekonomik Büyüme ve Demokratikleşme Arasındaki İlişkinin Analizi: Ampirik Bir Uygulama(Türkiye Örneği)
123-132
Eyüp ZENGİN-Ayhan ŞAHİN-Salih ÖZCAN
Türkiye’de Sosyal Yardım Uygulamaları
133-142
Gökhan DÖKMEN
Bölgesel Yenilik Sistemlerinde Devletin Rolü: Düzey 2 Bölgelerine İlişkin Ampirik Bir Analiz
143-163
Hidayet TAŞDÖVEN-Abdurrahim EMHAN-Mustafa DÖNMEZ
Liderlik Tarzı ve Mizaç-Karakter İlişkisi: Polis Teşkilatında Bir Uygulama
165-177
Kemal YAMAN
Şirketiniz İçin Doğru E-Ticaret Yazılım Seçimi- AHP- Model Uygulaması
179-196
Keti VENTURA
Sanal Marka Topluluklarında Topluluk Üyelerinin Marka İle Özdeşleşme Düzeylerinin Öncülleri ve Sonuçları: Yapısal Bir Model Önerisi
197-217
M. Kayhan MUTLU-Yavuz KAHRAMAN
Değişim Yönetimi: Üniversite Öğrencilerinin İnanç Sistemindeki Değişimler
219-237
Nihat IŞIK-Erhan DUMAN
Reel ve Finansal Göstergeler Açısından 1929 Ekonomik Buhranı ve 2008 Küresel Krizi: Karşılaştırmalı Bir Analiz
239-260
Nurdan KUŞAT
Bölgesel Kalkınmada Geleneksel Gıda Ürünlerinin Rolü ve Geleneksel Gıdalarda İnovasyon Belirleyicileri Üzerine Bir Çalışma: Afyon Örneği
261-275
Oğuzhan AYDEMİR-Serdar ÖGEL-Gökhan DEMİRTAŞ
Hisse Senetleri Fiyatlarının Belirlenmesinde Finansal Oranların Rolü
277-288
Rajesh Kumar MEHTA-Dhermendra MEHTA-Nayeen K. MEHTA
Yalın İmalat Faaliyetine Yönelik Bir Uygulama(Otomobil Endüstrisi Örneği)
289-299
Seda TOPGÜL
Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nda Kadının Durumu
301-319
Sema AY
Türkiye’de İşsizliğin Nedenleri: İstihdam Politikaları Üzerine Bir Değerlendirme
321-341
MAKALE YAZIM KURALLARI 343-346

 


Yeni Sayımız Çıktı
(2017-24/3)

 

 
Celal Bayar Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı WEB EKİBİ Tarafından hazırlanmıştır.