Yönetim ve Ekonomi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

 
Yıl:2013 Cilt:20 Sayı:1  ISSN:1302-0064
İÇİNDEKİLER
Burcu ÖZCAN-Oğuzhan ÖZÇELEBİ
İhracata Dayalı Büyüme Hipotezi Türkiye İçin Geçerli Mi?
  1-14
Edip ÖRÜCÜ-Oğuzhan KIVRAK
Telekomünikasyon Sektöründe Çalışan Personelin İletişim Becerileri Düzeylerinin İncelenmesi
15-29
Elif KARAKURT TOSUN
Sürdürülebilir Kentsel Gelişim Sürecinde Kompakt Kent Modelinin Analizi
31-46
Funda ÖZÇELİK
Yalın Üretim Ortamına Uygun Maliyet Sistemi Seçimi
47-58
Gonca GÜNGÖR-Alper GÖKSU
Türkiye’de Eğitimin Finansmanı ve Ülkelerarası Bir Karşılaştırma
59-72
Gürbüz ÖZDEMİR
Farklılıkların Kesiştiği Coğrafyalar İçin Bir Öneri: Radikal Demokrasi
73-93
Habibe İLHAN
Kamu Hizmeti Sağlayıcıları Olarak Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlar
95-104

Hacı Ömer KÖSE-Ahmet TANER-Berna ERKAN
Karadeniz'in Korunmasına Yönelik Uluslararası İşbirliği ve Bölge Sayıştaylarının Koordineli Paralel Denetim Çalışması

105-117
Hakan KARA
Örgütsel ve Yönetsel Değerlerin Neden Olduğu Sorun Alanlarının Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma
119-140
Hasan Hüseyin CEYLAN
Perakende Sektöründe Konjoint ve Kümeleme Analizi ile Fayda Temelli Pazar Bölümlendirme
141-154
Hatice Burcu ESKİCİ-Özgür YENİAY
Farklı Koalisyon Senaryolarına Bağlı Olarak Türkiye’ nin Üyeliği Sonrası Avrupa Birliği’nde Oylama Gücü Dağılımı
155-169
İpek KALEMCİ TÜZÜN
İKY Uygulamalarının Etkililiğinin Çalışan Algılamaları Bağlamında Araştırılması: İK Birimi Saygınlığının Rolü
171-185
 İsmail ÖZSOY-Birol GÖRMEZ-Seden MEKİK
Türkiye’de Katılım Bankalarının Tercih Edilme Sebepleri: Ampirik Bir Tetkik
187-206
Kemal YAMAN-Sait AŞGIN-Ece KAYA
Türkiye’de E-Belediye Uygulamalarının Karşılaştırmalı Analizi: Batı Karadeniz Bölgesi Örneği
207-220
Kuddusi YAZICI
Elektronik Haberleşme Sektöründe Arabağlantı Ücretleri Düzenlemesinde Maliyet Bazlı Fiyatlama Yöntemi İle Faturala ve Sakla Yönteminin Karşılaştırılması: Optimum Arabağlantı Ücreti Önerisi
221-243
Mesut KARAKAŞ
Türkiye’de Politik İş Çevrimleri: Mali Bir Yaklaşım
245-262
Muhittin TATAROĞLU
Mahremiyet Sorunlarının Önlenmesinde Mahremiyet Etki Değerlendirmesi (MED)
263-289
Mustafa BEKMEZCİ
İş Modeli İnovasyonu İle Rekabetçi Bir Avantaj Yakalamak
291-314
Mustafa MİYNAT-Selim DURAMAZ
Karapara Aklama Aracı Olarak Yeni Bir Mali Suç: Siber-Aklama
315-325
Sefer YILMAZ
Silahlı Örgütler Üzerinde Çatışma Yönetimi: Silah Bıraktırma, Tasfiye ve Bütünleştirme
327-340
MAKALE YAZIM KURALLARI 341-344

 


Yeni Sayımız Çıktı
(2017-24/3)

 

 
Celal Bayar Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı WEB EKİBİ Tarafından hazırlanmıştır.