Yönetim ve Ekonomi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

 
Yıl:2013 Cilt:20 Sayı:2  ISSN:1302-0064
İÇİNDEKİLER
Abdulkadir KAYA - Ünal GÜLHAN
Spor Kulüpleri Performanslarının Hisse Senedi Fiyatlarına Etkisi: BIST’de Bir Uygulama
  1-20
Ali İhsan AKGÜN-Selçuk KILIÇ
Muhasebe Bilgi Sisteminin İşletme Yönetiminin Etkinliği Üzerindeki Etkisi
21-36
Aslı YÜKSEL-Aydın YÜKSEL
Bankacılık Sektörü Hisse Senedi Endeksi İle Enflasyon Arasındaki İlişki: Yedi Ülke Örneği
37-50
Aşkın ÖZDAĞOĞLU-Güzin ÖZDAĞOĞLU-Emre GÖKTEPE-  Kaner EYÜBOĞLU
İlaç Sektöründe Pazar Paylarının Analizi: Yeni Lanchester Stratejisi ve Sistem Dinamikleri
51-65
Birol KOVANCILAR
ABD’de Bütçe Açık ve Fazlaları: Tarihsel Bir İnceleme
67-90
Burak BABACAN-Gökhan ÖZER
Şirketlerin Gönüllü Açıklamalarının Hisse Senedi Getirileri Üzerine Etkileri
91-104
Burcu ÖZCAN-Ayşe ARI
Para Talebinin Belirleyenleri ve İstikrarı Üzerine Bir Uygulama: Türkiye Örneği
105-120
Burhan KABADAYI
2008 Emlak Krizinin İller Bazında Etkileri
121-130
Bülent AÇMA-Kübra YENİŞEN
Kafkasya’nın Ekonomik Potansiyeli ve Dönüşümü İçin Politika ve Stratejiler
131-149
Ebru GENÇ
“Yeşile Boyama” Kavramının Analitik İncelenmesi: Sertifikalı Etiketlerin Sertifikasızlarla Karşılaştırılması
151-175
Erhan DEMİRELİ-N. Mine TÜKENMEZ-Kadir YILDIRIM-Ayten ÇELİK
Türkiye’de İkinci Basamak Sağlık Hizmetlerinde Hekim Performansı ve Bir Uygulama
177-190
Harun YÜKSEL
Türkiye’de Mali Yerelleşmenin Boyutları ve Ölçümü Üzerine Bir Değerlendirme
191-208
Hatice Burcu ESKİCİ-Özgür YENİAY
Genişlemelerle Birlikte Avrupa Birliği Bakanlar Konseyi’nde Oylama Gücü Dağılımı
209-218
İsrafil ZOR
Varant Yatırımcısının Volatilite Algısına Etki Eden Faktörler: BIST’de Ampirik Bir Uygulama
219-232
Metin KAPLAN-Durdu Mehmet BİÇKES
Psikolojik Sermaye ile İş Tatmini Arasındaki İlişkinin Analizi: Otel İşletmelerinde Yapılan Bir Araştırma
233-242
Önder ÇALCALI-Ahmet YILMAZ
Sermayenin Vergilendirilmesinde Adaletten Etkinliğe Doğru Yaşanan Kayma: Türkiye’de ki Durum
243-258
Şevkinaz GÜMÜŞOĞLU-Nedret ERBOY-Güzin ÖZDAĞOĞLU
Siparişe Dayalı Üretim İçin Ürün Gruplarının Oluşturulmasında Genetik Algoritma Tabanlı Bir Yaklaşım
259-284
Tolga TÜRKÖZ-Mustafa POLAT-Serkan COŞAR
Çalışanların Örgütsel Güven ve Sinizm Algılarının Örgütsel Bağlılıkları Üzerindeki Rolü
285-302
Tülin CANBAY-Müslim DEMİR
Türkiye’ de Sosyal Güvenlik Açıkları ve Sosyal Güvenlik Ahlakı
303-315
Yelda Bugay TEKGÜL-Mehmet Fatih CİN
Post-Keynesyen Talep Yönelimli Büyüme Modelleri
317-338
Makale Yazım Kuralları 339-342

 


Yeni Sayımız Çıktı
(2017-24/3)

 

 
Celal Bayar Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı WEB EKİBİ Tarafından hazırlanmıştır.