Yönetim ve Ekonomi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

 

Kapak

Künye

Tam Metin

Yıl:2015 Cilt:22 Sayı:2  ISSN:1302-0064
İÇİNDEKİLER
Ahmet ÖZEN - Bilge Kaan ALTUNOĞLU - Engin ÖZTORNACI
Orta Öğretim Düzeyindeki Öğrencilerin Vergi Algılama Düzeylerine İlişkin Ampirik Bir Değerlendirme

Doi : 10.18657/yecbu.00955

279-289
Ali Rıza GÖKBUNAR - Selim DURAMAZ
Bölgesel Gelişmişlik Farklılıklarının Bir Sosyo-Ekonomik Politika Göstergesi Olan Sağlık Verileri Kapsamında Değerlendirilmesi: TRB1 Bölgesi Örneği

Doi : 10.18657/yecbu.67416

291-309
Arman Zafer YALÇIN
Yerel Yönetimlerde Katılımcı Bütçeleme

Doi : 10.18657/yecbu.69504

311-329
Aşkın ÖZDAĞOĞLU
Bilişim Sektöründeki Şirketlerin Etkinliklerinin Veri Zarflama Analizi ile Değerlendirilmesi

Doi : 10.18657/yecbu.61899

331-340
Aysun KAHRAMAN - Canan AY
İçsel Markalaşma Uygulamalarıyla Markanın Örgüt İçerisinde Tutundurulması: ARKAS Holding Örnek Olayı

Doi : 10.18657/yecbu.60197

341-353
Cengiz YILMAZ - Ayça TÜMTÜRK
İnternet Üzerinden Alışveriş Niyetini Etkileyen Faktörlerin Genişletilmiş Teknoloji Kabul Modeli Kullanarak İncelenmesi Ve Bir Model Önerisi

Doi : 10.18657/yecbu.76242

355-384
Erkan ARI - Veysel YILMAZ - Murat DOĞAN
Üniversite Öğrencilerinin İnternet Üzerinden Alışverişlerine İlişkin Tutum ve Davranışların Önerilen Bir Yapısal Eşitlik Modeliyle Araştırılması

Doi : 10.18657/yecbu.02638

385-399
Evren İPEK - Özlem AYVAZ KIZILGÖL
Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımlarının Yurtiçi Yatırımlara Etkisi: Gelişmekte Olan Ülkeler İçin Ekonometrik Bir Analiz

Doi : 10.18657/yecbu.99942

401- 413
Fatih DEMİR - Mehmet MERT
Türkiye Sanayi Üretim Endeksi’nde Mevsimsel Birim Kökün Araştırılması

Doi : 10.18657/yecbu.40270

415-431
Harun CANSIZ
Defterdarlık Çalışanlarının Vergi Algıları: Afyonkarahisar Örneği

Doi : 10.18657/yecbu.95334

433-450
Harun KILIÇASLAN
Belediyelerin Raylı Ulaşım Hizmetlerinin Yaygınlaştırılması: Bursa Büyükşehir Belediyesi Örneği

Doi : 10.18657/yecbu.60028

451-466
Hüseyin ÖZDEŞER
Avrupa Merkez Bankasi'nin (AMB) Euro Yönetimindeki Etkinlik Sorununun Analizi

Doi : 10.18657/yecbu.29330

467-482
Levent B. KIDAK - Zehra Nuray NİŞANCI - Serhat BURMAOĞLU
Sağlık Hizmetlerinde Kalite Ölçümü: Kamu Hastanesi Örneği

Doi : 10.18657/yecbu.23543

483-500
Mahmut KARĞIN - Rabia AKTAŞ - Nuray DEMİREL ARICI
Kurumsal Yönetimin Finansal Raporlama Kalitesindeki Rolü: Borsa İstanbul Üzerine Karşılaştırmalı Bir Uygulama

Doi : 10.18657/yecbu.71297

501-519
Musa ATGÜR - N.Oğuzhan ALTAY
Enflasyon ve Nominal Faiz Oranı İlişkisi: Türkiye Örneği (2004-2013)

Doi : 10.18657/yecbu.78391

521-533

Mustafa MIYNAT - M.Kemal BOSTAN
Mali Kural Uygulamalarının Makroekonomik Değişkenler Üzerine Etkileri

Doi : 10.18657/yecbu.93910

535-549
Mustafa ÖKMEN - Neslihan KOÇ
Türkiye’de Belediye Gelirleri İçinde Borçlanma ve Borçların Azaltılması İçin Öneriler

Doi : 10.18657/yecbu.29330

551-565

Nejla ADANUR AKLAN - Mehmet ÇINAR - Hülya KANALICI AKAY
Türkiye’de Finansal Stres ve Ekonomik Aktivite İlişkisi: 2002 Sonrası Dönem

Doi : 10.18657/yecbu.97472

567-580

Ramazan GÖKBUNAR - Alper DOĞAN - Ahmet UTKUSEVEN
Obezite İle Mücadelede Bir Kamu Politikası Aracı Olarak Vergilerin Değerlendirilmesi

Doi : 10.18657/yecbu.97063

581-602

Rüştü YAYAR - M.Necati ÇOBAN - Bilge TEKİN
Otomobil Sahipliğini Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi: Tokat İli Kentsel Alanda Bir Uygulama

Doi :10.18657/yecbu.30802

603-617

Salih MEMİŞ - Dilara KESKİN
Tarımsal Mamullerde Lisanslı Depoculuk Sisteminin Rolü

Doi : 10.18657/yecbu.08824

619-633

Selçuk İPEK - Mehmet ÖKSÜZ
Giresun İlinin Kentsel Rekabet Gücünün DOKA Kapsamında İncelenmesi ve Değerlendirilmesi

Doi : 10.18657/yecbu.18931

635-649

Taner TURAN
Türkiye’de Bütçe Dengesi ve Finans Hesabı Dengesi Arasında Bir İlişki Var Mı?

Doi : 10.18657/yecbu.16172

651-662

Ufuk BAŞAR - Nejat BASIM
Örgütsel Özdeşleşmenin İş Tatmini Üzerindeki Etkisi: Örgütsel Politikanın Düzenleyici Rolü

Doi : 10.18657/yecbu.61175

663-683

Uğur BİLGEN - Coşkun ÇILBANT
Manisa Gördes’de 2008-2014 Yılları Arasında Tarımsal Üretim-Fiyat İlişkisi

Doi : 10.18657/yecbu.06527

685-697
MAKALE YAZIM KURALLARI 699-704

 


Yeni Sayımız Çıktı
(2017-24/3)

 

 
Celal Bayar Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı WEB EKİBİ Tarafından hazırlanmıştır.