Yönetim ve Ekonomi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Kapak

Künye

Tam Metin

Yıl:2016 Cilt:23 Sayı:1  ISSN:1302-0064

İÇİNDEKİLER

E-ISSN:24588253

Ahmet TEKİN -  Mahmut Ünsal ŞAŞMAZ
Küreselleşme Sürecinde Ekolojik Riskleri Azaltmada Çevresel Vergilerin Etkisi: Avrupa Birliği Örneği
 

Doi : 10.18657/yecbu.20984

1-18
Burak ÖZDOĞAN -  Semra ÖNCÜ
Türkiye’de İç Denetim Mesleğinin Güncel Durumu: Bir Araştırma

Doi : 10.18657/yecbu.50513

19-34
Burcu İLTER -  Banu ATREK -  İlayda İPEK
İnovasyon Faaliyetlerinde Kullanıcının Yeri ve Çevrimiçi Kullanıcı İnovasyon Araçları

Doi : 10.18657/yecbu.85726

35-56
Cengiz YILMAZ -  Erman TÜMTÜRK
Kurumlar-Arası Sistem Kullanımının İşletme Performansı Üzerindeki Etkisinde Tedarik Zinciri İşbirliğinin Aracılık Rolünün Analizi:
Türk İnşaat Sektöründe Bir Uygulama

Doi : 10.18657/yecbu.65228

57-96
Elif KARAKURT TOSUN -  Enes Battal KESKİN -  Emel SELİMOĞLU
Bursa Kent Konseyi’nin Bilinirliğinin Araştırılması

Doi : 10.18657/yecbu.37974

97-112
Hakan HOTUNLUOĞLU
Türkiye’de Politik Bütçe Hareketlerinin Kamu Harcamalarının Dağılımı Açısından Analizi

Doi : 10.18657/yecbu.87401

113-125
İhsan Cemil DEMİR -  İsmail CİĞERCİ
Vergi Bilincinin Oluşumunda Eğitimin Rolü: İlköğretim Öğrencileriyle Ampirik Bir Çalışma

Doi : 10.18657/yecbu.43689

127-143
İsmail Tamer TOKLU -  Erol USTAAHMETOĞLU -  Hilal ÖZTÜRK KÜÇÜK
Tüketicilerin Coğrafi İşaretli Ürün Algısı ve Daha Fazla Fiyat Ödeme İsteği: Yapısal Eşitlik Modellemesi Yaklaşımı

Doi : 10.18657/yecbu.06210

145-161
Madina PASHALIEVA -  Hamza KAHRİMAN
Bir Geçiş Ekonomisi Olarak Kırgızistan’da Doğrudan Yabancı Yatırımlar ve Orta Asya Ülkeleri İle Kıyaslanması

Doi : 10.18657/yecbu.33622

163-188
Murat GÜLER -  H.Nejat BASIM
Genel Bilişsel Yetenek Ölçümlerinde Süre ve Performans İlişkisinde A Tipi Kişiliğin Rolü

Doi : 10.18657/yecbu.51015

189-202
Oktay KIZILKAYA -  Emrah SOFUOĞLU -  Zeynep KARAÇOR
Türkiye’de Turizm Gelirleri-Ekonomik Büyüme İlişkisi: ARDL Sınır Testi Yaklaşımı

Doi : 10.18657/yecbu.71790

203-216
Seda TOPGÜL
İş ve Aile Yaşamı Dengesi(zliği)nin Kadın Çalışanlar Üzerindeki Etkileri

Doi : 10.18657/yecbu.64152

217-232
Sedat AZAKLI -  Hülya TEK
İl Özel İdarelerinde Yeniden Yapılan(ama)ma Çabaları ve Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar

Doi : 10.18657/yecbu.41675

233-246
Seray SÜREN - Edip ÖRÜCÜ - Çağrı İZCİ
Banka Çalışanlarında Tükenmişlik ve Beş Büyük Kişilik Özellikleri Arasındaki İlişki: Bir Alan Araştırması

Doi : 10.18657/yecbu.04098

247-262
Yücel ERGÜN -  Serkan CURA
Anayasal İktisat Yaklaşımı Açısından Avro Krizi

Doi : 10.18657/yecbu.51119

263-286

Z. Nuray NİŞANCI -  Evrim MAYATÜRK AKYOL-  N. Metin ÖZMUTAF

Farklılıklar Kapsamında Davranış Tarzları ve Bireysel Performans: Beyaz ve Mavi Yakalı Çalışan Perspektifi

Doi : 10.18657/yecbu.29745

287-308
MAKALE YAZIM KURALLARI 309

 


Yeni Sayımız Çıktı
(2017-24/3)

 

 
Celal Bayar Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı WEB EKİBİ Tarafından hazırlanmıştır.