Yönetim ve Ekonomi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Kapak

Künye

Tam Metin

Yıl:2016 Cilt:23 Sayı:2  ISSN:1302-0064

İÇİNDEKİLER

E-ISSN:24588253

Alper SÖNMEZ
Türkiye Maden Sektörü İhracatına Konjonktürel Faktörlerin Etkisi 

Doi : 10.18657/yecbu.56057

315-336
Betül HAYRULLAHOĞLU
Anayasal İktisat Teorisi Perspektifinden Yerel Mali Özerklik

Doi : 10.18657/yecbu.40737

337-351
Bilal ŞİŞMAN  - Mesut DOĞAN
Türk Bankalarının Finansal Performanslarının Bulanık Ahp Ve Bulanık Moora Yöntemleri İle Değerlendirilmesi

Doi : 10.18657/yecbu.99311

353-371
Emrah GÜLAY  -  Ahmet ÖZEN
İşsizlik İle Sigara Üzerinden Alınan Vergiler Arasındaki İlişki: Türkiye Analizi

Doi : 10.18657/yecbu.14841

373-387
Gülnil AYDIN  - Erdoğan KOÇ
Türkiye’de Zorunlu Deprem Sigortasına Yönelik Tutumun Sosyal Pazarlama Kapsamında Analizi

Doi : 10.18657/yecbu.81769

389-407
Hakan YAZARKAN
Üretim İşletmelerine Ait Fındık Bahçelerine İlişkin Mali İşlemlerin Türkiye Muhasebe Standartları (TMS) Çerçevesinde Muhasebeleştirilmesi: Durak Fındık A.Ş. Örneği

Doi : 10.18657/yecbu.49953

409-434
Haluk EGELİ  -  Abdulkerim EROĞLU
Uluslararası Vergi Sorunları Bağlamında Belçika Vergi Sisteminin Değerlendirilmesi

Doi : 10.18657/yecbu.85806

435-450
Hatice YURTSEVER
Vergi Hukukunda Tebligatta Yeni Bir Uygulama: Elektronik Tebligat

Doi : 10.18657/yecbu.06698

451-466
Hülya KIRCI
2008 Küresel Krizinin Kökeninde Yatan Hatalar Ve Dodd-Frank Kanunu Düzenlemeleri

Doi : 10.18657/yecbu.97644

467-484
K. Batu TUNAY
İslami Bankacılık ile Ekonomik Büyüme Arasında Nedensellik İlişkileri

Doi : 10.18657/yecbu.89247

485-502
Metin OCAK - Murat GÜLER - H. Nejat BASIM
Türk Savunma Sanayi Firmaları Vizyon ve Misyon İfadelerinin İçerik Analizi

Doi : 10.18657/yecbu.83864

503-518
Muhittin TATAROĞLU
Hükümet Yapısında Genişleme: Bakan Yardımcılığı

Doi : 10.18657/yecbu.05724

519-544
Nimet VARLIK - Serdar VARLIK
Risk Algısının Türkiye’de Bankacılık Sektörüne Etkileri: Bankacılık Sağlamlık Endeksi İle Bir Değerlendirme

Doi : 10.18657/yecbu.20029

545-563
Süleyman AÇIKALIN -  E. Savaş BAŞCI
BİST 100 ve BİST Altın Endeksleri Arasındaki Eşbütünleşme ve Nedensellik İlişkisi

Doi : 10.18657/yecbu.53293

565-574
Tolga DEMİRBAŞ - Erdal EROĞLU
Belediyelerde Faaliyet Raporlarının Hesap Verme Yükümlülüğünü Yerine Getirme Açısından Değerlendirilmesi: Türkiye Örneği

Doi : 10.18657/yecbu.01495

575-598
MAKALE YAZIM KURALLARI 599-604

 


Yeni Sayımız Çıktı
(2017-24/3)

 

 
Celal Bayar Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı WEB EKİBİ Tarafından hazırlanmıştır.