C.B.Ü.

Ana Sayfa
Ana Sayfa

Sıkça Sorulan Sorular
Soru-Yanıt

Linkler
Linkler

İletişim
Bize Yazın

Duyurular
Duyuru

Web Mail
Web Mail

Site Haritası
Site Haritası


" | İİBF Yönetim ve Ekonomi Dergisi |

 

CBÜ İİBF YÖNETİM VE EKONOMİ DERGİSİ
(ISSN-1302-0064)

YIL 1995, CİLT:1

İÇİNDEKİLER

 

 

 

 


Ömer ARASIL                              Kamu Açıkları İç Finansmanının Makro Ekonomi Sonuçları................................................................ 1-15

Canan AY                                   İhracatta Başarıyı Bütünleyen Faktörler..................... 17-27

Muazzez BABACAN                      Üniversite –Endüstri İşbirliği ve Manisa İli'nde Gerçekleşme Olanaklarının Değerlendirilmesi................................ 29-54

Kemal  ÇELEBİ                           Cumhuriyet Dönemi Anayasalarında Ekonomik ve Sosyal Devlet Anlayışı....................................................... 55-65

Fevzi DEVRİM                             Afrika’da Reformlar Sırasında Enflasyonla Mücadele (Çeviri)................................................................. 67-78

Ercan DUYGULU                          Yaşam Kalitesi......................................................... 79-82

Canan ERKAN                             Ulusal Rekabet Üstünlüklerinin Belirleyenleri .............. 83-97

Erkal FİDAN                                Çok Uluslu Şirketler ve Az Gelişmiş Ülkeler Üzerine Etkileri.................................................................. 99-118

Ramazan GÖKBUNAR                   Maliye Politikalarına Anayasal İktisat Yaklaşımı ....... 119-138

İbrahim GÜNGÖR                         Küme Bölme Modeli ve Uygulama Alanları............... 139-149

A.Metin İNAL                                Katma Değer Vergisi Üzerine Düşünceler (Çeviri)................................................................ 151-160

Fehmi KARASİOĞLU                     Tek Düzen Muhasebe Sistemine Geçişte Muhasebe Temel Kavramları ve Politikalarının Değerlendirilmesi ........ 161-174

Sevinç KÖSE                               Çalışma Barışı ve Çalışma Yaşamımızdaki 
Çelişkiler ............................................................. 175
-181

Cengiz YILMAZ                           Tamsayılı Programlama Problemlerin Çözümünde 

Tülay MUĞALOĞLU                       Kullanılan Yuvarlama Yöntemi ile Tam Arama Yöntemi ve Bunlara Getirilen Eleştiriler.............................................................. 183-196

Z.Eser NALBANT                          İşletmelerde Toplam Kalite Kontrol Anlayışı ve Kalite Çemberleri........................................................... 197-207



Celal Bayar Üniversitesi 45040 Manisa
Tel : 236. 233 06 57 - 233 38 65  Fax : 236.233 27 29
iibf-dergi@bayar.edu.tr