C.B.Ü.

Ana Sayfa
Ana Sayfa

Sıkça Sorulan Sorular
Soru-Yanıt

Linkler
Linkler

İletişim
Bize Yazın

Duyurular
Duyuru

Web Mail
Web Mail

Site Haritası
Site Haritası


" | İİBF Yönetim ve Ekonomi Dergisi |

| Ana Sayfa |

 

YÖNETİM VE EKONOMİ

 

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ

 

Yıl:1996 Sayı:2                                                          ISSN:1302-0064

İÇİNDEKİLER

Şenkan ALDEMİR 
“Sübvansiyon ve Anti Sübvansiyon Önlemlerine İlişkin GATT Kuralları ve GATT Çerçevesinde Türk Teşvik Sistemi”

1-14

Asena ALTIN & Pınar SARPKAYA
“İş Doyumu, Etkenleri ve İşletmedeki İş Doyumu Düzeyine İlişkin Bir Araştırma”

15-29

Canan AY
“Modern Pazarlama Anlayışında Tüketicinin Korunması”

31-44

Nilgün AYDEMİR
“Değişim Mühendisliğinde Ekip Çalışması ve  Liderlik”

45-52

Ali BORA
“Gelişmekte Olan Ülkelerde Ekonomik Entegrasyonun  Başarısı ve Bir Uygulama”

53-64

Gülay BUDAK
“Çok Uluslu Şirketlerde Yönetim ve Organizasyon  Sorunları”

65-75

Emin ÇİVİ
“Kalite Çemberleri ve İşletmeye Olan Katkıları”

77-88

Sezgin DEMİR
“Yeni Finansman Tekniklerinden Factoring ve Swapın Bir  Örnek Üzerinde Karşılaştırılması”

89-108

Ali Rıza GÖKBUNAR
“Türk Vergi Sisteminin Yapısal Sorunları ve Çözüm  Önerileri”

109-124

Ali Metin İNAL
“Türkiye'de ve Avrupa Birliği'nde KOBİ'lere  Yönelik Devlet Yardımları”

124-144

Sevinç KÖSE - Aylin ÜNAL
“Dinazor Sendromu”

145-168

Tülay MUĞALOĞLU & Cengiz YILMAZ
“Tam Sayılı Programlama Problemleri İçin Sezgisel  Yöntemler ve Yürüyen Nokta Yöntemi”

169-182

Süreyya SAKINÇ
“Yerinden Yönetime Dayalı Karar Alma ve Politik Rant  İlişkisi”

183-193

Ahmet SOFUOĞLU
“Vergi Kaçakçılığına Teşebbüs Suçu”

195-210

Türker SUSMUŞ & Hülya TÜTEK
“Genel Üretim Giderlerinin Dağıtımında Yeni Bir Yaklaşım: Faaliyet Esasına Dayalı Maliyetleme Toplam  Kalite Yönetimi'nin Dünü, Bugünü, Yarını”

241-248

Arş.Gör.Aylin ÜNAL
“Toplam Kariyer Yönetimi”

249-255

 


Celal Bayar Üniversitesi 45040 Manisa
Tel : 236. 233 06 57 - 233 38 65  Fax : 236.233 27 29
iibf-dergi@bayar.edu.tr