C.B.Ü.

Ana Sayfa
Ana Sayfa

Sıkça Sorulan Sorular
Soru-Yanıt

Linkler
Linkler

İletişim
Bize Yazın

Duyurular
Duyuru

Web Mail
Web Mail

Site Haritası
Site Haritası


" | İİBF Yönetim ve Ekonomi Dergisi |

| Ana Sayfa |

 

YÖNETİM VE EKONOMİ

 

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ

 

Yıl:1997 Sayı:3                                                          ISSN:1302-0064

İÇİNDEKİLER

Tekin AKGEYİK
“Kamu Hizmetinde Yeni Kalite Anlayışı”

1-12

Asena ALTIN & Emin ÇİVİ & Ramazan GÖKBUNAR

“Kamu Kesminde Verimliliğe Yönelik Hizmetiçi Eğitimin Önemi: Manisa İli'nde Kamu Kurumlarında Çalışanların Hizmet İçi Eğitime İlişkin Görüşlerinin Değerlendirilmesi”

13-32

Canan AY & Zümrüt ECEVİT
“Tam Zamanında Üretim ve Pazarlama”

31-48

Nihat AYDENİZ
“Modern Endüstri İşletmeleri İçin Esnek Üretim Sistemi Tesis  Planlamasında İzlenecek Strateji ve Adımlar”

49-62

Gülay BUDAK
“Toplam Kalite Yönetiminde İnsan Kaynakları Planlaması”

63-74

Kemal ÇELEBİ
“Mükellef-Maliye İlişkilerini Etkileyen Faktörler”

75-84

Selen DOĞAN
“Etkili Çalışma Sistemlerinin Kurulmasının İşletme ve Çalışanlar  Açısından Önemi”

85-114

Ongun EMGİN
“Termik Santrallerde Uygun Maliyet Yönteminin Saptanması ve  TEAŞ Yatağan Termik Santraline İlişkin Bir Yöntem”

115-130

Rana EŞKİNAT
“Türkiye'nin Dünya İle Entegrasyonu”

131-134

Yahya FİDAN
“Yetki Devri ve Sorunları”

135-160

Aylin GÜLGÜN
“2000'li Yıllarda Çalışma Hayatı ve Nitelikleri”

161-170

Ahmet Salih İKİZ
“Does Game Theory Give Insights into Strategic Behaviour?”

171-184

Mehmet KARAGÜL
“Kayıtdışı Ekonomi ve Türkiye'de Kayıtdışı Ekonominin  İncelenmesi”

185-206

Birol KOVANCILAR
“Çağdaş Liberal Düşüncede Demokratik Karar Alma  Mekanizması ve Bütçe Harcamalarında Popülist Eğilimler”

207-228

Mehmet MARANGOZ
“Uluslararası Pazarlamada Uluslararası Stratejik Birleşmelerin  Önemi”

229-258

Mustafa MİYNAT
“Türkiye'de 1987-1997 Döneminde İç Borçların Gelişimi ve  Gelir Dağılımına Etkisi”

259-274

Edip ÖRÜCÜ
“Turistik Otellerde Toplam Kalite Yönetimi ve Marmaris İlçesi  Örnek Çalışması”

275-288

Belkıs ÖZKARA
“Hizmet İşletmeleri İçin Bir Toplam Kalite Yönetim Modeli”

289-322

Süreyya SAKINÇ
“Yerel Düzeyde Hizmet Sunumu Yöntemleri ve Özelleştirme”

323-342

Türker SUSMUŞ
“İşletme Karlılığının Denetiminde Satış Bütçenin Yeri ve  Önemi”

343-368

Ahmet UTKUSEVEN
“Kentsel Katı Atıkların Yönetimi ve Çevre Temizlik Vergisi”

369-402

M. Hakan YALÇINKAYA
“Avrupa Birliği ve Gümrük Birliği Sürecinde Türk Sanayinin  Rekabet Gücü”

403-436

Berrin YÜKSEL
“Hizmet Pazarlamasında İlişki Değişimi Etkinliğini Artırmada  İlişki Pazarlamasının Rolü”

437-462

 


Celal Bayar Üniversitesi 45040 Manisa
Tel : 236. 233 06 57 - 233 38 65  Fax : 236.233 27 29
iibf-dergi@bayar.edu.tr