C.B.Ü.

Ana Sayfa
Ana Sayfa

Sıkça Sorulan Sorular
Soru-Yanıt

Linkler
Linkler

İletişim
Bize Yazın

Duyurular
Duyuru

Web Mail
Web Mail

Site Haritası
Site Haritası


" | İİBF Yönetim ve Ekonomi Dergisi |

| Ana Sayfa |

 

YÖNETİM VE EKONOMİ

 

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ

 

Yıl:1998 Sayı:4                                                          ISSN:1302-0064

İÇİNDEKİLER

Muzaffer AYDEMİR
“İşletmelerin Yaşam Döngülerinin Uzatılmasına İlişkin Bir Çalışma”

1-10

Coşkun ÇILBANT
“Otomotiv Sanayiimizin AB Karşısında Rekabet Gücü”

11-32

Erdal DEMİRHAN
“Kamu Açıklarının Finansmanında Monetizasyon Politikası”

33-46

İlkay DİLBER & M. Hakan YALÇINKAYA
“Türkiye’nin Dış Ticaret Yapısı ve Diş Ticaret Politikası”

47-62

Selen DOĞAN
“Etkili Bir İnsan Kaynakları Politikasının Ortaya Konulmasında Ücret ve Ödüllendirme  Sistemlerinin Yeri ve Önemi”

63-86

Zeki DOĞAN
“Kalite Maliyetlerinin Önemi ve Tekdüzen Hesap  Planında İzlenebilirliği”

87-112

Murat Ali DULUPÇU
“Mekanistik Dünya Görüşüne Eleştirel Bir Yaklaşım”

113-124

Ali ELEREN
“2000’li Yıllara Hazırlanan KOBİ’lerimiz İçin Dışa  Dönük Stratejiler”

125-132

Fatma FİDAN
“Akademik Hayatta Motivasyon Unsurları: Sakarya Üniversitesi’nde Bir Alan Araştırması”

133-150

Mustafa GERŞİL
“An Application on Safety Stocks in Inventory  Management and Relationships With MRP”

151-176

Ali Rıza GÖKBUNAR
“Vergileme İlkeleri ve Küreselleşme”

177-201

İbrahim GÜNGÖR & Osman ÇANKIRAN
“Bina İnşaatlarında Kullanılan Döşeme Kalıp Tahtalarının Kalınlığının Optimizasyonu”

203-212

İsmail GÜNEŞ
“Yönetimler Arası Hizmet ve Gelir Bölüşümü”

213-224

Müge Ece GÜNEY
“Avusturya-Finlandiya-İsveç’te Sağlık ve Hastalık Sigortası Uygulaması”

225-240

Ayşe HARPUTLUOĞLU
“Ülkemizde Yatırım Teşvik Aracı Olarak; Teşvik Belgeli  Yatırım İndirimi Uygulaması”

241-258

C. Erdem HEPAKTAN
“Türkiye’de İşgücünün İstihdamı ve Bölgesel Dağılımı”

259-282

Hasan İBİCİOĞLU
“Kavramsal Beceri ve Yaratıcı Liderlik”

283-298

Halil KALABALIK
“Genel İdari Usül Kanunu Bulunmayan Ülkemizde Kanunla Usüle Bağlanmış Bir İdari İşlem: Kamulaştırma Üzerine Bir İnceleme”

299-346

Birol KOVANCILAR
“Çevre Kirliliğini Önlemede Alternatif Araçlar ve 
Etkinliklerinin Değerlendirilmesi”

347-356

Mahmut MASCA
“Küreselleşmenin Ekonomik Yönden Analizi”

357-376

Z.Eser NALBANT
“Salihli Meslek Yüksek Okulu Öğrencelerinin Liderlik Yönelimlerine İlişkin Bir Araştırma”

377-392

Mehmet ÖZBİRECİKLİ & Songül KAKİLLİ
“Muhasebe Öğretiminin Etkinliği Üzerine  Bir Araştırma ve Muhasebe Öğretiminde Yöntem Önerileri”

393-414

Pınar Süral ÖZER
“Örgütsel Öğrenme”

415-426

İrfan PAÇACI
“Az Gelişmişlik Sürecinde Modernleşmenin  Siyasal Kurumlar Üzerindeki Etkisi ve  Score Board Anayasalar”

427-440

Mine TÜKENMEZ & Nilgün KUTAY
“Muhasebe Eğitiminde Meslek Ahlakının Yeri ve Önemi”

441-452

Hüseyin YILMAZ
“Globalleşmenin Getirdiği Uluslararası Muhasebe  Sorunları ve Uluslararası Muhasebede  Yeni Boyutlar”

453-467

 


Celal Bayar Üniversitesi 45040 Manisa
Tel : 236. 233 06 57 - 233 38 65  Fax : 236.233 27 29
iibf-dergi@bayar.edu.tr