C.B.Ü.

Ana Sayfa
Ana Sayfa

Sıkça Sorulan Sorular
Soru-Yanıt

Linkler
Linkler

İletişim
Bize Yazın

Duyurular
Duyuru

Web Mail
Web Mail

Site Haritası
Site Haritası


" | İİBF Yönetim ve Ekonomi Dergisi |

| Ana Sayfa |

 

YÖNETİM VE EKONOMİ

 

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ

 

Yıl:1999 Sayı:5                                                          ISSN:1302-0064

İÇİNDEKİLER

Ertuğrul ACARTÜRK
“Türkiye’de İç Borç Kısır Döngüsü Kırılabilir mi?”

1-12

Halit AKER
“Alman Ticaret Kanunu’nda Yapılan Son Değişiklikler”

13-26

Hüseyin AKTAŞ
“The Aplication of Data Envelopment Analysis With Financial Ratios to Assess the Performance of Banks”

27-40

Haluk ALKAN & H. Mustafa PAKSOY
“Türk İş Dünyasında İşadamı Örgütlerinin Karşılaştırmalı  Yönetim ve Organizasyon Yapısı: Odalar Birliği, TÜSİAD ve MÜSİAD”

41-62

Osman ATAY
“Örgütlerde Zaman Yönetimi ve Kahramanmaraş Tekstil Sanayiinde Bir Uygulama”

63-74

Canan AY & Aylin ÜNAL
“Pazarlama ve Örgüt Kültürü”

75-86

Erol BULUT
“F.A.Hayek’in İktisat Bilimindeki Yeri”

87-102

Hakan ÇETİNTAŞ, Halis BAŞEL
“Eğitimin İstihdam ve Verimliliğe Etkisi”

103-120

Şafak Ertan ÇOMAKLI
“Baskı Guruplarının Siyasal Partilerle İlişkisinin  Siyaset Kavramı Çerçevesinde İncelenmesi”

121-138

Murat Ali DULUPÇU
“Kalkınma İktisadı Üzerine Bazı Düşünceler: İdeolojik Pratik-Teorik Bir Sorgulama”

149-170

Hüseyin EMİROĞLU
“Kore Sorunu Konusunda Demokrat Parti Hükümeti’nin Aldığı Kararlar Hakkında Verilen Gensoru Önergeleri  Üzerine Bir Değerlendirme”

171-198

Yahya FİDAN
“Bir Etkinlik Aracı Olarak Örgüt Vizyonu”

199-224

Fatma GEÇİKLİ
“Sürekli İyileştirme (Kaizen) ve Sürekli İyileştirme 
İçinde Yönetimin Yeri”

225-240

Ahmet KARA
“The Liberal Paradox and The Extremal Restriction”

241-250

Birol KOVANCILAR
“Çift Dividant Hipotezi ve Vergi Yükünün  Çevreye Kaydırılması”

251-262

Sevinç KÖSE, Asena ALTIN GÜLOVA
“Kamu Kesiminde Yöneticilerin Tutum ve Davranışları/Astların İstek ve Beklentileri İlişkisi Üzerine Toplam  Kalite Yönetimi Açısından Bir Araştırma”

263-278

Saadettin PAKSOY & Hasan MEMİŞ
“KOBİ’lerin Ekonomik Göstergeler ile Değerlendirilmesi”

279-288

Fikret OTLU
“Kıdem Tazminatlarının Muhasebe Kavram ve İlkeleri Karşısındaki Durumu ve Muhasebeleştirilmesi”

289-302

Metin ÖNER
“Transportasyon Metodu ile Bütünleşik Üretim Planlama ve Bir Algoritma Önerisi”

303-314

H.Nasuf ÖZSOY
“KOBİ’ler ve Enflasyon-Faiz Paradoksu”

315-324

Vedat PAZARLIOĞLU & Sibel ERDOĞAN & Hamdi EMEÇ
“Dokuz Eylül Üniversitesi Öğrencilerinin Yüksek Öğretim Beklenti Profillerinin Diskriminant Analizi ile İncelenmesi”

325-334

Bahattin RÜZGAR &  Nursel S.RÜZGAR
“Türkiye’de Trafik Kazaları ve Sonuçları Hakkında İstatistiksel Bir Araştırma”

335-358

M.Ali SARILI
“How a Host Country Should Design Its Tax Policy to Maximize The Gain From An Inflow of Foreign Investment?”

359-366

Hüseyin ŞEN
“The IMF and World Bank Approaches to Macroeconomic Management in Developing Countries”

367-378

Ahmet TEKİN
“Türkiye’de Bütçe Dışı Fonların Mali Yapılarının Gelişimi ”

379-388

Pınar TINAZ
“Performans Değerleme Sistemlerinin Önemi ve Türkiye’deki Uygulamalarına İlişkin Bir İnceleme”

389-406

Cengiz YILMAZ & Çiğdem KANTARLI
“Toplam Kalite Yönetimi Öncesi ve Sonrasında Bir Sanayi Kuruluşu Çalışanlarının Üst Düzey İhtiyaçlarının Karşılanma Düzeylerinin Ölçülmesi”

407-422

Berrin YÜKSEL & Mehmet DEMİRTAŞ
“Işletmelerde Müşteri Tatmini: Antalya ve Yöresi  Konaklama İşletmelerinde Müşteri Tatmini  Sağlama Yönlü Çabaların Araştırılması”

423-439

 


Celal Bayar Üniversitesi 45040 Manisa
Tel : 236. 233 06 57 - 233 38 65  Fax : 236.233 27 29
iibf-dergi@bayar.edu.tr