C.B.Ü.

Ana Sayfa
Ana Sayfa

Sıkça Sorulan Sorular
Soru-Yanıt

Linkler
Linkler

İletişim
Bize Yazın

Duyurular
Duyuru

Web Mail
Web Mail

Site Haritası
Site Haritası


" | İİBF Yönetim ve Ekonomi Dergisi |

| Ana Sayfa |

 

YÖNETİM VE EKONOMİ

 

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ

 

Yıl:2000 Sayı:6                                                          ISSN:1302-0064

İÇİNDEKİLER

Taner ACUNER & Gökhan YILMAZ
“Günümüzün Etkin Liderlik Anlayışı: Değişimci  Liderlik”

1-12

Muhammet AKDİŞ & Sabahat BAYRAK
“Türkiye’de KOBİ’lerin Genel Görünümü ve Finansal Krizlere Dayanıklılığı: 5 İli Kapsayan Bir Araştırma”

13-44

Nihat AYDENİZ
“Zaman Yönetimi Açısından Diyarbakır Kamu ve Özel  Sektöründe Verimli ve Etkin Zaman Kullanımı Araştırması”

45-70

Serkan BAYRAKTAROĞLU
“Bir Öğrenen Örgüt Uygulaması”

71-84

Harun CANSIZ
“Kamusal Mali İşlemlerde Saydamlık ve Türkiye’de  Saydamlık Gereği”

85-94

Hamza ÇEŞTEPE
“İktisadi Kalkınmada Sektör Hedeflemenin Önemi: Malezya  Yarı iletkenler Örneği”

95-108

Zeki DOĞAN
“Yabancı Bağlı İşletmelere Ait Mali Tabloların Konsolidasyonunda Karşılaşılan Sorunlar ve  Çözüm Önerileri”

109-134

Hüseyin EMİROĞLU
“Yarı-Başkanlık Sistemi Örneği:Fransa”

135-152

Erdoğan GAVCAR,Gamze İLKILINÇ
“Kamu ve Özel Bankalarda Çalışan Personelin  Karşılaştırılması (Marmaris İlçesi Örneği)”

153-161

Burcu GEDİZ & M. Hakan YALÇINKAYA
“Türkiye’de İstihdam-İşsizlik ve Çözüm Önerileri”

161-184

Sibel GÖK
“Çalışma Yaşamında Beden Dilinin Kullanımı: Bankacılık Sektöründe Bir Uygulama”

185-200

Erdem HEPAKTAN, Coşkun ÇILBANT
“Gümrük Birliği Sürecinde Serbest Bölgelerimizin Dış Ticaretimizdeki Yeri”

201-220

Burcu İLTER
“Problems of Different Sized Industrial Exporters:  Application on Firms in the Aegean Region of Turkey”

221-232

Birol KOVANCILAR,Özgü ELÇİ
“Kamu Tercihi Teorisinde Oyun Kuramı: “Mahkum.  Çıkmazı”na Örnekler”

233-250

Ahmet OKUR
“Türkiye Ekonomisi'nde Enflasyonun Hızlı Bir Şekilde Düşürülmesi ve Olası Etkileri”

251-262

A. Özlem ÖNDER
“Phillips Curve in Turkey”

263-270

İlknur TÜRE
“Türk Kamu Yönetiminde Başbakanlık Kurumu ve  Sorunları”

271-288

Rahmi YAMAK & Ahmet ZENGİN
“Türkiye’de Enflasyon ve Kapasite Kullanım Oranı  İlişkisi”

289-302

Zafer YILDIZ
“Türkiye’de Serbest Bölgeler ve Mersin Serbest Bölgesi:  Bir Durum Değerlendirmesi”

303-314

Cengiz YILMAZ & Zümrüt ECEVİT
“Performans Kriterlerinin Öncelik Derecelerinin Yönetim Kademelerine Göre Farklılığının Belirlenmesi ”

315-326

 


Celal Bayar Üniversitesi 45040 Manisa
Tel : 236. 233 06 57 - 233 38 65  Fax : 236.233 27 29
iibf-dergi@bayar.edu.tr