C.B.Ü.

Ana Sayfa
Ana Sayfa

Sıkça Sorulan Sorular
Soru-Yanıt

Linkler
Linkler

İletişim
Bize Yazın

Duyurular
Duyuru

Web Mail
Web Mail

Site Haritası
Site Haritası


" | İİBF Yönetim ve Ekonomi Dergisi |

| Ana Sayfa |

 

YÖNETİM VE EKONOMİ

 

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ

 

Yıl:2002 Cilt:9 Sayı:1-2                                             ISSN:1302-0064

İÇİNDEKİLER

A. Tuna TANER & Koray KAYALIDERE
“1995-2000 Döneminde İMKB'de Anomali Araştırması”

1-24

Abitter ÖZULUCAN
“Enflasyonun Muhasebe Verileri Üzerindeki Etkileri, Türkiye Muhasebe Standardı-2 ve Sermaye Piyasası Kurulu seri: XI-No:20 Çerçevesinde Önerilen Enflasyon Muhasebesi Yöntemi ve Enflasyon Muhasebesine Geçişte Alınabilecek Önlemler”

25-42

Ahmet OKUR
“Türkiye'de İzlenen Esnek Kur Politikasının Dış Ticaret ve Ekonomik İstikrar Üzerindeki Etkileri”

43-52

Burcu GEDİZ
“Türk Bankacılık Sektörünün Yeniden Yapılandırma Süreci ve Çözüm Önerileri”

53-74

Canan AY & Aylin ÜNAL
“Gerilla Pazarlaması”

75-86

Edip ÖRÜCÜ & Cafer TOPALOĞLU & Burçin ÖNGÖREN
“Otel İşletmelerinde Hizmetiçi Eğitim ve Yöneticilerin Hizmetiçi Eğitime Bakış Açıları (Marmaris Örneği)”

87-102

Erdoğan TAŞKIN
“Kategori Yönetimi ve Perakende Pazarlama”

103-122

Haluk TANRIVERDİ & Kutay OKTAY
“Turizmde Tüketici Sorunları ve Tüketici Haklarının Korunması Üzerine Bir Araştırma”

123-134

John C. FOLTZ & Hakan ARACI & Mahmut KARGIN
“Mergers, Acguisitions, Joint Ventures, and Consolidations in Agribusiness: An Example of Acguisition (Acguisition of Continental Grain By Cargill)”

135-156

Kemal ÇELEBİ
“Türkiye'de Teknolojik Yapı ve Dış Ticaret Üzerindeki Etkileri”

157-172

Mehmet Merdan HEKİMOĞLU
“Das Verhaltnis Zwischen EG-Rechtsordnung und Völkerrecht”

173-186

Mustafa MİYNAT
“Liberalizasyon Sürecinde Ortaya Çıkan İstikrarsızlıklar ve Çözüm Önerileri”

187-210

Mustafa SAKAL
“Gelişmekte Olan Ülkelerde Mali Disiplin Arayışı ve Borçlanma Sorunu”

211-234

 


Celal Bayar Üniversitesi 45040 Manisa
Tel : 236. 233 06 57 - 233 38 65  Fax : 236.233 27 29
iibf-dergi@bayar.edu.tr