C.B.Ü.

Ana Sayfa
Ana Sayfa

Sıkça Sorulan Sorular
Soru-Yanıt

Linkler
Linkler

İletişim
Bize Yazın

Duyurular
Duyuru

Web Mail
Web Mail

Site Haritası
Site Haritası


" | İİBF Yönetim ve Ekonomi Dergisi |

| Ana Sayfa |

 

YÖNETİM VE EKONOMİ

 

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ

 

Yıl:2003 Cilt:10 Sayı:2                                              ISSN:1302-0064

İÇİNDEKİLER

Abdullah YILMAZ & Süleyman EKİCİ
“Örgütsel Yaşamda Stresin Kamu Çalışanlarının Performansına Etkileri Üzerine Bir Araştırma”

1-20

Ayşe ŞAHİN
“İşletmeden İşletmeye Elektronik Ticaretin Gelişmesinde İlişkisel Pazarlamanın Rolü-Güven Odaklı Bir Analiz”

21-30

Cevdet KAYALI & Hüseyin AKTAŞ
“Türkiye'de KOBİ'lerde Yönetim Krizi ve Toplam Kalite Yönetimi”

31-50

Edip ÖRÜCÜ & Zehra TÜRK & Ahmet SÜNGÜ
“KİT'lerde Performans Değerleme Çalışmalarına Astların Destek ve Güveni (Muğla-Yatağan Termik Santrali Örneği)”

51-62

Emin UZUN & Zehra TÜRK & Ersen UZUN

"İşletme Başarısında Finansal Planlama ve Yeniliklerin Rolü"

63-73

İsmail BAKAN & Hakan KELLEROĞLU
“Performans Değerlendirmenin Etkinleştirilmesi Yönünde Çalışanların Düşünceleri: Tutumlar, Beklentiler ve Sonuçlar Konusunda Bir Alan Araştırması”

75-98

Kaan YARALIOĞLU
“Altın Aralık”

99-107

Mahmut ÖZDEVECİOĞLU
“Aile Dışı Yönetici Kavramı ve Karşılaştıkları Yönetsel Sorunların Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma”

109-124

Mahmut ÖZDEVECİOĞLU & A.BULUT & E.TEKÇE & Y.ÇİRLİ &  T.GEMİCİ & M.TOZAL & Y.DOĞAN
“Kadın ve Erkek Yöneticilerin Yönetimi Altındaki Personelin Motivasyon, Stres ve İş Tatmini Farklılıklarını Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma”

125-138

Nigar DEMİRCAN & Adnan CEYLAN
“Örgütsel Güven Kavramı: Nedenleri ve Sonuçları”

139-150

Nihat AYDENİZ & Cahit AYDEMİR
“Türkiye'de Endüstriyel İlişkiler Alanında İşgücü Sorunları”

151-162

Nuri GÖKALP
“Ekonomide Güven Faktörü”

163-174

Okan ŞAFAKLI
“KKTC'de Kooperatiflerin Finansmanı Üzerine Bir Çalışma”

175-190

Öznur İŞÇİ & Serdar KORUKOĞLU
“Genetik Algoritma Yaklaşımı ve Yöneylem Araştırmasında Bir Uygulama”

191-208

Salih ÖZTÜRK
“Günümüz Dünyasında Üretim Faktörlerinden Teknolojinin Gelişimi ve Önemi”

209-220

Semra TETİK
“İşletme Performansını Belirlemede Veri Zarflama Analizi”

221-230

 


Celal Bayar Üniversitesi 45040 Manisa
Tel : 236. 233 06 57 - 233 38 65  Fax : 236.233 27 29
iibf-dergi@bayar.edu.tr