C.B.Ü.

Ana Sayfa
Ana Sayfa

Sıkça Sorulan Sorular
Soru-Yanıt

Linkler
Linkler

İletişim
Bize Yazın

Duyurular
Duyuru

Web Mail
Web Mail

Site Haritası
Site Haritası


" | İİBF Yönetim ve Ekonomi Dergisi |

| Ana Sayfa |

 

YÖNETİM VE EKONOMİ

 

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ

 

Yıl:2003 Cilt:10 Sayı:1                                              ISSN:1302-0064

İÇİNDEKİLER

H. Ahmet AKDENİZ & Faruk DURMAZ
“The Application of Production - Stock Balance Model on WMI”

1-9

H. Ahmet AKDENİZ & Mehmet AKSARAYLI
“Bir İmalat İşletmesinde Çok Aşamalı Üretim-Stok Planlaması”

11-30

Asil ALKAYA & C. Erdem HEPAKTAN
“Organizational Change”

31-58

Barış SAFRAN
“Krizlerin Aşılmasında Önemli Bir Araç Olan İşveren Motivasyonuna Yönelik Olarak İstanbul Tekstil Sektörü İşlemelerinin İncelenmesi”

59-71

Hasan GÜL
“Davranışsal Bağlılık Yaklaşımı ve Değerlendirilmesi”

73-83

İpek SAVAŞÇI
“Perakendecilikte Yeni Eğilimler: Perakendeci Markaların Gelişimi ve Türkiye'deki Uygulamaları”

85-102

Murat ÖZCAN & Rahmi YÜCEL
“Anormal Getirilerde Firma Büyüklüğü Etkisi”

103-115

Mustafa ÖKMEN
“Yerel Yönetimlerde Yeniden Düzenleme Girişimleri ve Son Reform Tasarısı Üzerine Bir Değerlendirme”

117-139

Naci B. MUTER & Gül KAYALIDERE
“Toplam Kalite Yönetiminin Manisa Vergi Dairesinde Uygulanabilirliği”

141-157

Okan ŞAFAKLI & Hüseyin ÖZDEŞER
“KKTC'de Tarım Sektörünün Göreceli Önemi”

159-170

Salih ÖZTÜRK
“Sabit Döviz Kuru Politikasının Krizlere Olan Etkisi: 1997 Güneydoğu Asya ve 2000 Kasım-2001 Şubat Türkiye Krizleri”

171-185

Serhat BAŞTAN
“Yapay Zeka, Yeni İletişim Teknolojileri ve Örgütsel Değişim: Akıllı Örgüte Doğru”

187-203

Süreyya SAKINÇ & Gül KAYALIDERE
“Yerel Hizmetlerin Özelleştirilmesinde Sorunlar ve Çözüm Önerileri: Manisa Belediyesi Örneği”

205-221

Yusuf Yüksel AYVAZ & Ali Rıza FİRUZAN
“Ana Bileşenler Yöntemi İle Clein Modeli'nin Türkiye'de Uygulanması”

223-233

 


Celal Bayar Üniversitesi 45040 Manisa
Tel : 236. 233 06 57 - 233 38 65  Fax : 236.233 27 29
iibf-dergi@bayar.edu.tr