C.B.Ü.

Ana Sayfa
Ana Sayfa

Sıkça Sorulan Sorular
Soru-Yanıt

Linkler
Linkler

İletişim
Bize Yazın

Duyurular
Duyuru

Web Mail
Web Mail

Site Haritası
Site Haritası


" | İİBF Yönetim ve Ekonomi Dergisi |

| Ana Sayfa |

 

YÖNETİM VE EKONOMİ

 

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ

 

Yıl:2004 Cilt:11 Sayı:1                                              ISSN:1302-0064

İÇİNDEKİLER

Ahmet ÖZTÜRK
“Modern Siyasal Sistemlerde Medyanın İşlev ve Sorumlulukları”

1-18

Ali Rıza FİRUZAN & Yusuf Yüksel AYVAZ
“Yeni Bir Felsefe Işığında Yan Sanayilerden Beklenenler ve Tam Zamanında Üretim”

19-26

Ali Rıza GÖKBUNAR
“Atçalı Kel Mehmed Ayaklanması: Vergiye Farklı Bir Başkaldırı Örneği”

27-34

Burcu GEDİZ & M. Hakan YALÇINKAYA
“Türkiye'de İhracat Projeksiyonu”

35-56

Bülent SEZEN
“Tedarik Zincirinde Stok Yönetimi Problemleri İçin Elektronik Tablolar Yardımı ile Simülasyon Uygulaması”

57-68

Ercan UŞUN
“Avrupa Birliği'nde İşsizlikle Mücadele”

69-82

Erdoğan GAVCAR & Savaş TAVŞANLI
“Pazarlama İşletmelerinde Satış Elemanlarının İş Memnuniyeti ve Sorunları”

83-90

Esenay AYDOĞAN
“1980'den Günümüze Türkiye'de Enflasyon Serüveni”

91-110

Feriştah SÖNMEZ
“11 No'lu Türkiye Muhasebe Standardı-Finansal Bilgilerin Bölümlere Göre Raporlanması (UMS-14 ile Karşılaştırmalı olarak)”

111-124

Gülten Eren GÜMÜŞTEKİN
“İşletmelerde Yönetim Bilişim Sistemleri”

125-142

Hilmi YÜKSEL
“Tedarik Zincirleri İçin Performans Ölçüm Sistemlerinin Tasarımı”

143-154

Ozan BAHAR
“Türkiye'de Atatürk Dönemi'nde (1923-1938) Uygulanan Para Politikaları”

155-166

Salih Zeki İMAMOĞLU & Halit KESKİN & Serhat ERAT
“Ücret, Kariyer ve Yaratıcılık ile İş Tatmini Arasındaki İlişkiler: Tekstil Sektöründe Bir Uygulama”

167-176

Serkan AYDIN & Rahmi YÜCEL & Murat ÖZCAN
“Ilımlaştırıcı Değişken Olarak Değiştirme Maliyetinin Müşteri Sadakati Üzerindeki Etkisi: Türk GSM Sektöründe Bir Uygulama”

177-190

Ufuk DURNA
“Stres, A ve B Tipi Kişilik Yapısı ve Bunlar Arasındaki İlişki Üzerine Bir Araştırma”

191-206

Yasemin ORAMAN
“KOBİ'lerde CRM'in (Müşteri İlişkileri Yönetimi) Önemi”
207-217

 


Celal Bayar Üniversitesi 45040 Manisa
Tel : 236. 233 06 57 - 233 38 65  Fax : 236.233 27 29
iibf-dergi@bayar.edu.tr