C.B.Ü.

Ana Sayfa
Ana Sayfa

Sıkça Sorulan Sorular
Soru-Yanıt

Linkler
Linkler

İletişim
Bize Yazın

Duyurular
Duyuru

Web Mail
Web Mail

Site Haritası
Site Haritası


" | İİBF Yönetim ve Ekonomi Dergisi |

| Ana Sayfa |

 

YÖNETİM VE EKONOMİ

 

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ

 

Yıl:2004 Cilt:11 Sayı:2                                              ISSN:1302-0064

İÇİNDEKİLER

Ahmet OKUR
“Küreselleşmenin Emek Piyasası Üzerine Etkileri”

1-10

Burak KARTAL & Canan AY
“Globalizasyonun Çok Uluslu İşletmelerin Pazarlama ve Yönetimine Etkileri”

11-26

C. Yenal KESBİÇ & Ercan ALDEMİR & Esat BAKIMLI
“Bütçe Açıkları ile Parasal Büyüme ve Enflasyon Arasındaki İlişki: Türkiye İçin  Bir Model Denemesi”

27-40

Esin FİRUZAN
“Tam Zamanında Üretim Sisteminin Bir İşletmede Uygulaması”

41-52

Ferit ÖLÇER
“Uzaktan Yönetim: Yeni Bir Yönetim Yaklaşımı”

53-68

Gül BAYRAKTAROĞLU
“Kolayda Mallarda Marka Bağlılığını Etkileyen Faktörler: Hazır Kahve Üzerine Bir Çalışma”

69-84

İlkay DİLBER
“Tekstil ve Konfeksiyon Sanayinin Rekabet Gücü”

85-98

M. Faysal GÖKALP & Aynur YILDIRIM
“Dış Ticaret-Çevre Etkileşimi ve Kirlilik Sığınakları Hipotezi: Türkiye Uygulaması”

99-114

Rıfat KARAMAN & Suavi TUNCAY & Mustafa DURMAZ
“Bir Kamu Kurumu Olarak Polis Teşkilatında Halkla İlişkilerin Önemi”

115-128

Selahattin BEKMEZ & Aysun DANIŞMAN & Ürün ÖZGEN
“Dış Ticaretimizde Türk Cumhuriyetlerinin Yeri ve Önemi”

129-140

Tayfun Deniz KUĞU
“Finansman Yöntemi Olarak Risk Sermayesi”

141-152

Tunç DEMİRBİLEK & Vedat PAZARLIOĞLU
“Kamu Kesiminde Ekran Önü Çalışması Koşulları”

153-174

Uğur YILDIRIM & Nuh ATEŞ
“Konut Sakinlerinin Fiziksel ve Toplumsal Çevre Algılamaları: Kahramanmaraş Örneği”

175-186

 


Celal Bayar Üniversitesi 45040 Manisa
Tel : 236. 233 06 57 - 233 38 65  Fax : 236.233 27 29
iibf-dergi@bayar.edu.tr