C.B.Ü.

Ana Sayfa
Ana Sayfa

Sıkça Sorulan Sorular
Soru-Yanıt

Linkler
Linkler

İletişim
Bize Yazın

Duyurular
Duyuru

Web Mail
Web Mail

Site Haritası
Site Haritası


" | İİBF Yönetim ve Ekonomi Dergisi |

| Ana Sayfa |

 

YÖNETİM VE EKONOMİ

 

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ

 

Yıl:2005 Cilt:12 Sayı:1                                              ISSN:1302-0064

İÇİNDEKİLER

Ali Rıza FİRUZAN & Yusuf Yüksek AYVAZ
“SHEWHART Kontrol Kartlarında (Çizelgesinde) Tasarım Parametrelerinin Seçimi Üzerine Bir Uygulama”

1-10

Derya KAHRAMAN & Mehmet ERKAN
“İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda Tesadüfi Yürüyüş Testi”

11-24

Edip ÖRÜCÜ & Mustafa MORTAŞ
“Kamu Kurumlarında İş Analizi Çalışmaları (Muğla Üniversitesi Örneği)”

25-38

G.Cenk AKKAYA & Nilgün KUTAY & Mine TÜKENMEZ
“Real Estate Investment Trusts And Fundamentals of Real Estate Investments : A Case of Turkey ”

39-46

İge PINAR
“İzmir İli İçin Turizmin Yeri ve Geliştirme Önerileri”

47-60

Kemal TÜRKCAN
“Exchange Rate Pass - Through Elasticities in Final and Intermediate Goods: The Case of Turkey”

61-78

Keti VENTURA

“Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımlarında Çok Uluslu Şirketlerin Çin Pazarına Yönelme Eğilimleri Türkiye Yönünden  Bir Değerlendirme”

79-94

Lütfi ERDEN
“Structural Adjustment and Domestic Private Saving and Investment Interaction in Turkey : A Cointegration Analysis”

95-106

Macide ÇİÇEK
“Dezenflasyon Sürecinde Türkiye'de Enflasyonun Uzun ve Kısa Dönem Dinamiklerinin Modellenmesi”

107-126

Mehmet GÜVEN & İsmail BAKAN & Salih YEŞİL
“Çalışanların İş ve Ücret Tatmini Boyutlarıyla Demografik Özellikler Arasındaki İlişkiler : Bir Alan Çalışması”

127-152

Mehmet ÖZKARA
“4842 Sayılı Kanunla Yapılan Düzenlemeler Işığında Yatırım İndirimi Uygulaması ve Ekonomik Etkileri”

153-166

Okan Veli ŞAFAKLI & Erdal GÜRYAY
“KKTC Belediyeciliğinde Ölçek Yapısının Finansal Etkileri Üzerine Bir Araştırma”

167-184

Yeşim KUŞTEPELİ

“Effectiveness of Fiscal Spending : Crowding out and/or Crowding in ?”

184-192

Z.Eser NALBANT
“İşletmelerde Sosyal Sorumluluk ve İş Ahlakı”

193-202

 

 


Celal Bayar Üniversitesi 45040 Manisa
Tel : 236. 233 06 57 - 233 38 65  Fax : 236.233 27 29
iibf-dergi@bayar.edu.tr