C.B.Ü.

Ana Sayfa
Ana Sayfa

Sıkça Sorulan Sorular
Soru-Yanıt

Linkler
Linkler

İletişim
Bize Yazın

Duyurular
Duyuru

Web Mail
Web Mail

Site Haritası
Site Haritası


" | İİBF Yönetim ve Ekonomi Dergisi |

| Ana Sayfa |

 

YÖNETİM VE EKONOMİ

 

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ

 

Yıl:2005 Cilt:12 Sayı:2                                              ISSN:1302-0064

İÇİNDEKİLER

Ali Ekber AKGÜN & Halit KESKiN & Ayşe GÜNSEL
“Örgütsel Hafıza ile Enformasyon Teknolojileri (IT)
Arasındaki ilişkiler ”

1-16

Ayşe N. YERELİ & Gülşen GERŞİL
“Entellektüel Sermayeyi Ölçme ve Raporlama Yöntemleri”

17-30

Canan AY
“İşletmelerde Etiksel Karar Almada Kültürün Rolü”

31-52

Canan AY & Sinan NARDALI & Burak KARTAL
“Gazlı içecek Sektörü ve Gazoz Pazarındaki KOBİ'ler
i
çin Niş Pazarlamasına Bir Örnek ”

53-66

Cem Mehmet BAYDUR
“Türkiye Krizden Uzaklaştı mı? Ricardian Bakış Açısıyla Bir Değerlendirme: Aralık 1999-2005”

67-76

Mevlüdiye ŞİMŞEK
“Çin Halk Cumhuriyeti'nin Dünya Ticaret Örgütü'ne(WTO) Üyeliğinin Ekonomik Etkileri ve Çin'in Geleceğine ilişkin Senaryolar”

77-90

Mine ÖMÜRGÖNÜLŞEN & Leyla SEVİM
“REDDIN'in Üç Boyutlu Liderlik Teorisi'nin Liderlik
Literatüründeki Yerinin İrdelenmesi ve Ampirik Bir
Araştırma ”

91-104

Muhammed KARATAŞ & Selahattin BEKMEZ
“Türkiye'nin İktisadi Gelişmesinin Dış Ticaret ve Teknolojik İlerleme Açısından Değerlendirilmesi”

105-126

Muhsin ÇELİK & Seçkin GÖNEN
“2003-2005 Yılları Arasında Türkiye'deki Mevzuat Değişikliklerinin Muhasebe Eğitim ve Uygulamalarına
Etkileri”

127-140

Murat ÇETİN
“Türkiye'de Beşeri Kalkınma: Bölgesel Bazlı Bir Değerlendirme”

141-156

Mustafa KIRLI
“Şirket Değerlemede İndirgenmiş Nakit Akımlar
Yöntemi'nin Bir Girdisi Olarak Devam Eden Değer'in
Belirlenmesi”

157-170

Sevim BAŞ & Erdoğan TAŞKIN
“Customer Objections and Statistical Investigation In Marketing Communication”

171-196

Süreyya SAKINÇ
“Kırgızistan'da Demokratik Yerinden Yönetim: Reform Uygulamaları ve Sorunlar”

197-210

Zeynep KARAÇOR & Ahmet AY & Hakan ACET & Murat ÇETiNKAYA
“Güvenilirlik İhtiyacı ve Gelişmekte Olan Ülkelerde
Enflasyon Hedeflemesi Politikaları ”

211-226

 

 


Celal Bayar Üniversitesi 45040 Manisa
Tel : 236. 233 06 57 - 233 38 65  Fax : 236.233 27 29
iibf-dergi@bayar.edu.tr