C.B.Ü.

Ana Sayfa
Ana Sayfa

Sıkça Sorulan Sorular
Soru-Yanıt

Linkler
Linkler

İletişim
Bize Yazın

Duyurular
Duyuru

Web Mail
Web Mail

Site Haritası
Site Haritası


" | İİBF Yönetim ve Ekonomi Dergisi |

| Ana Sayfa |

 

YÖNETİM VE EKONOMİ

 

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ

 

Yıl:2006 Cilt:13 Sayı:1                                              ISSN:1302-0064

İÇİNDEKİLER

Ahmet ERGÜLEN & Esen GÜRBÜZ

"İnşaat ve Enerji Sektöründe Beton Direk Üretimi Planlamasına Örnek Bir Model Önerisi: Tamsayılı Doğrusal Programlama"

1-15

Aykut Hamit TURAN & Hüseyin ŞENKAYAS

"İşletmeler İçin Bilgi Birikimi Yönetimi"

17-26

Ayşen TEMEL & Mehmet YAKIN & Sema MİSCİ

"Örgütsel Cinsiyetlerin Örgütsel Davranışa Yansıması"

27-38

Edip ÖRÜCÜ & Sedat YUMUŞAK & Yasin BOZKIR

"Bankalarda Çalışan Personelin İş Tatmini ve İş Tatminini Etkileyen Faktörlerin İncelenmesine Yönelik Bir Araştırma"

39-51

İbrahim GÜNGÖR & Ahmet ERGÜLEN

"Bulanık Araç Rotalama Problemlerine Bir Model Önerisi ve Bir Uygulama"

53-60

Mehmet Behzat EKİNCİ

"Türkiye’nin Mukayeseli Üstünlüğe Sahip Olduğu Hizmet Alt Sektörlerinden İnşaat; Sorunlar ve İmkanlar"

61-78

Mehmet MARANGOZ

"Yaşlı Tüketiciler ve Yaşlı Tüketicilerin Harcama Eğilimlerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma"

79-96

Muhittin TATAROĞLU

"Parlamenter ve Başkanlık Sistemlerinde Siyasi İktidar ve Bürokrasi İlişkileri ve Türkiye Açısından Bir Değerlendirme"

97-119

Mustafa KIRLI

"Halka Açık Olmayan Şirketlerde Sistematik Risk Ölçütü Beta Katsayısının Tahmin Edilmesi"

121-134

Semra GÜNEY

"Ahlaki Liderliğin Kavramsallaştırılması ve Ahlaki Yönetimde Liderliğin Rolü"

135-148

Turan ATILGAN

"KOBİ Niteliğindeki Tekstil ve Hazır Giyim İşletmelerinin Uluslararası Pazarlara Açılmasında Sektörel Dış Ticaret Şirketlerinin Etkisi"

149-166

Uğur ZEL

" “İş Ahlakı” Cinsiyetler Arasındaki Farklılıklar Açısından Literatür İncelemesi"

167-176

Y. Yüksel AYVAZ & Ercan BALDEMİR & Serap ÜRÜT

"Yabancı Sermaye Yatırımlarının Verimlilik ve Kalkınmaya Etkilerinin Ekonometrik İncelemesi"

177-186


Celal Bayar Üniversitesi 45040 Manisa
Tel : 236. 233 06 57 - 233 38 65  Fax : 236.233 27 29
mailto:iibf-dergi@bayar.edu.tr