C.B.Ü.

Ana Sayfa
Ana Sayfa

Sıkça Sorulan Sorular
Soru-Yanıt

Linkler
Linkler

İletişim
Bize Yazın

Duyurular
Duyuru

Web Mail
Web Mail

Site Haritası
Site Haritası


" | İİBF Yönetim ve Ekonomi Dergisi |

| Ana Sayfa |

 

YÖNETİM VE EKONOMİ

 

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ

 

Yıl:2006 Cilt:13 Sayı:2                                              ISSN:1302-0064

İÇİNDEKİLER

Abdullah ÖZDEMİR & Fatma YÜKSEL
“Türkiye’de Enerji Sektörünün İleri ve Geri Bağlantı Etkileri”

1-18

Aysel KUŞAKSIZ
“Kısmi Süreli Çalışan İşçilerin Avrupa Birliği’nde ve Türkiye’de Kısmi Süreli Çalışmayı Tercih Etme Gerekçeleri”

19-29

Erdoğan GAVCAR & Zeki Atıl BULUT & Kemal ENGİN
“Konaklama İşletmelerinde Uygulanan Performans Değerleme Sistemleri ve Uygulama Alanları (Muğla İli Örneği)”

31-45

Esra Siverekli DEMİRCAN
“Yeni Ekonomik Düzende Bütçe Sistemlerindeki Değişim Süreci ve Türk Kamu Maliyesinin Uyumu”

47-61

Jinyoung HWANG & Sacit Hadi AKDEDE
“Schooling, Risk Attitude and Growth”

63-76

Meltem Onay ÖZKAYA & İpek Deveci KOCAKOÇ & Emre KARAA
“Yöneticilerin Örgütsel Bağlılıkları ve Demografik Özellikleri Arasındaki İlişkileri İncelemeye Yönelik Bir Alan Çalışması”

77-96

Neslihan YALÇINKAYA & M. Hakan YALÇINKAYA & Coşkun ÇILBANT
“Avrupa Birliği’ne Yönelik Düzenlemeler Çerçevesinde Türk Tarım Politikaları ve Sektörün Geleceği Üzerine Etkisi”

97-118

O. Murat KOÇTÜRK
“Türkiye’de Kooperatiflerin Vergilendirilmesi”

119-136

Ozan BAHAR
“Turizm Sektörünün Türkiye’nin Ekonomik Büyümesi Üzerindeki Etkisi: VAR Analizi Yaklaşımı

137-150

Özcan KARAHAN
“Asimetrik Bilgi ve Para Politikasının Etkinliği”

151-163

Selen DOĞAN
“Büyük Ölçekli İşletmelerde İnsan Kaynakları Yöneticilerinin Güçlendirilmiş Bir İş Çevresi Yaratmaya Ne Kadar İstekli ve Hazır Olduklarının Tespitine İlişkin Bir Araştırma”

165-189

Selin Metin CAMGÖZ & İ. Nurdan ALPERTEN
“360 Derece Performans Değerlendirme ve Geri Bildirim: Bir Üniversite Mediko-Sosyal Merkezi Birim Amirlerinin Yönetsel Yetkinliklerinin Değerlendirilmesi Üzerine Pilot Uygulama Örneği”

191-210

Tuncer ÖZDİL & Cengiz YILMAZ
“İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nda (İMKB) Sektör Bazında İşlem Gören Hisse Senetlerinin Alım-Satım Kararlarında En Yüksek Getirili Stratejinin Belirlenmesi”

211-224

Yahya Can DURA
“Mülkiyet-Verimlilik İlişkisi: Mülkiyet Hakları Teorisi”

225-236

Zeynep KARAÇOR & Volkan ALPTEKİN
“Finansal Krizlerin Önceden Tahmin Yoluyla Değerlendirilmesi: Türkiye Örneği”

237-256

 

 


Celal Bayar Üniversitesi 45040 Manisa
Tel : 236. 233 06 57 - 233 38 65  Fax : 236.233 27 29
iibf-dergi@bayar.edu.tr