C.B.Ü.

Ana Sayfa
Ana Sayfa

Sıkça Sorulan Sorular
Soru-Yanıt

Linkler
Linkler

İletişim
Bize Yazın

Duyurular
Duyuru

Web Mail
Web Mail

Site Haritası
Site Haritası


" | İİBF Yönetim ve Ekonomi Dergisi |

| Ana Sayfa |

 

YÖNETİM VE EKONOMİ

 

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ

 

Yıl:2007 Cilt:14 Sayı:1                                              ISSN:1302-0064

İÇİNDEKİLER

Ali Rıza GÖKBUNAR
“Celali Ayaklanmalarının Maliye Tarihi Açısından Değerlendirilmesi”

1-24

Banu KARAMAN & Melih ÖZÇALIK
“Türkiye’de Gelir Dağılımı Eşitsizliğinin Bir Sonucu: Çocuk İşgücü”

25-42

C. Mehmet BAYDUR & Bora SÜSLÜ
“Avrupa Merkez Bankası ile TCMB’nin Bağımsızlıklarının Karşılaştırılması ve Ekonomiye Etkileri”

43-66

Cevdet A. KAYALI & Ayşe N. YERELİ & Şebnem ADA
“Entelektüel Katma Değer Katsayısı Yöntemi Kullanılarak Entelektüel Sermayenin Firma Değeri Üzerindeki Etkisinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma”

67-90

Cüneyt TUNCER
“Mahalli İdarelerin Hizmet Sunumunda Etkinlik:Salihli Belediyesi Jeotermal Örneği”

91-108

Filiz KARAMAN & Ali Ender ALTUNOĞLU
“Kamu Üniversiteleri Öğretim Elemanlarının İş Tatmini Düzeyini Etkileyen Faktörler”

109-120

M. Vedat PAZARLIOĞLU
“İzmir Örneğinde İç Göçün Ekonometrik Analizi”

121-136

Metin KOZAK
“Turizm Sektöründe Tüketicilerin Şikayetlerini Bildirme Eğilimleri”

137-152

Murat ÇETİN
“Yerel Ekonomik Kalkınma Yaklaşımı ve Uluslararası Organizasyonlar
”

153-170

Murat TOKSARI
“Analitik Hiyerarşi Prosesi Yaklaşımı Kullanılarak Mobilya Sektörü İçin Ege Bölgesi’nde Hedef Pazarın Belirlenmesi”

171-180

Osman PEKER
“Para Politikası Etkilerinin Ölçümü: Türkiye Örneği”

181-194

Ramazan ARSLAN & Mustafa HOTAMIŞLI
“Türk Bankacılık Sisteminde Kurumsal Çevrenin Bankaların Yapı ve Uygulamaları Üzerinde Oluşturduğu Teşvik ve Kısıtlamalar”

195-208

Selen DOĞAN & Özge DEMİRAL
“Kurumların Başarısında Duygusal Zekanın Rolü ve Önemi”

209-230

Selim KILIÇ
“Konut Finansman Modeli Olarak Yapı Tasarruf Sandıkları; Almanya ve Türkiye’deki Uygulamaları”

231-246

Semra ÖNCÜ & Rabia AKTAŞ
“Yeniden Yapılandırma Döneminde Türk Bankacılık Sektöründe Verimlilik Değişimi”

247-266

Serkan ADA
“Ethical Issues in Doing Business in China”

267-274

Veli KARGI & H. Yasemin ÖZUĞURLU
“Türkiye’de Küreselleşmenin Vergi Politikaları Üzerine Etkileri: 1980-2005 Dönemi”

275-290

Yunus CERAN & Recep ÇİÇEK
“Elektronik Ticaretin Vergilendirilmesine İlişkin Türk Vergi Sisteminde Katma Değer Vergisi Açısından Bir Değerlendirme”

291-304

YAZIM KURALLARI VE YAYIN İLKELERİ 305

 


Celal Bayar Üniversitesi 45040 Manisa
Tel : 236. 233 06 57 - 233 38 65  Fax : 236.233 27 29
iibf-dergi@bayar.edu.tr