C.B.Ü.

Ana Sayfa
Ana Sayfa

Sıkça Sorulan Sorular
Soru-Yanıt

Linkler
Linkler

İletişim
Bize Yazın

Duyurular
Duyuru

Web Mail
Web Mail

Site Haritası
Site Haritası


" | İİBF Yönetim ve Ekonomi Dergisi |

| Ana Sayfa |

 

YÖNETİM VE EKONOMİ

 

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ

 

Yıl:2007 Cilt:14 Sayı:2                                              ISSN:1302-0064

İÇİNDEKİLER

M.Vedat PAZARLIOĞLU & Emrah İsmail ÇEVİK
“Verimlilik, Ücretler ve İşsizlik Oranları Arasındaki İlişkinin Analizi: Türkiye Örneği”

1-17

Mehmet ŞAHİN & Hilal GÖRKEM
“Kamusal Hizmet Olarak Cezaevi Hizmetlerinin Özelleştirilmesi ve Türkiye'de Özel Sektör Cezaevlerinin Uygulanabilirliği”

19-29

Hüseyin AKTAŞ & Mahmut KARGIN
“Türk Bankacılık Sektöründeki Yabancı ve Ulusal Bankaların Finansal Oranlar Açısından Karşılaştırılması”

31-45

Ali ELEREN
“Markaların Tüketici Tercih Kriterlerine Göre Analitik Hiyerarşi Süreci Yöntemi İle Değerlendirilmesi : Beyaz Eşya Sektöründe Bir Uygulama”

47-64

Ayşe N. YERELİ
“Yeni Nesil Kurumsal Kaynak Planlaması Sistemi'nin Yönetim Muhasebesi Açısından Değerlendirilmesine Yönelik Bir Araştırma”

65-80

Boran TOKER
“Türkiye'de Turizm Sektörü Teşviklerinin Değerlendirilmesi”

81-92

Cem Mehmet BAYDUR
“Dış Kaynak Kullanımlı Türkiye Ekonomisinde Faiz Artırım Politikası ile Talebi/Enflasyonu Kontrol Etmenin Zorluğu: Çelişkili Bir Enflasyon Hedeflemesi”

93-102

Cevdet A. KAYALI
“
2000-2006 Döneminde Türkiye'de Faaliyet Gösteren Sigorta Şirketlerinin Etkinlik Değerlendirmesi”

103-115

Edip ÖRÜCÜ & Recep KILIÇ & Taşkın KILIÇ
“Cam Tavan Sendromu ve Kadınların Üst Düzey Yönetici Pozisyonuna Yükselmelerindeki Engeller: Balıkesir İli Örneği
”

117-135

Esin FİRUZAN & Ali Rıza FİRUZAN & Ayşe BAKKURT
“Ege İhracatçılar Birliklerinde Servqual Ölçeği İle Hizmet Kalitesinin Ölçülmesi”

137-153

Gülşen GERŞİL & Mehtap ARACI
“Küreselleşme Sürecinde Türk İşçi Sendikacılığı ve Yaşanan Örgütlenme Sorunu”

155-169

Güneş ÇETİN
“Vergi Aflarının Vergi Mükelleflerinin Tutum ve Davranışları Üzerindeki Etkisi”

171-187

Hüseyin ÖZDEŞER & Okan Veli ŞAFAKLI
“A Research on the Demographic Reactions to the Usage of Essential Banking Services in Northern Cyprus”

189-203

İlkay Dilber
“Turizm Sektörünün Türkiye Ekonomisi Üzerindeki Etkisinin Girdi-Çıktı Tablosu Yardımıyla Değerlendirilmesi”

205-220

Muammer SARIKAYA & F.Zişan KARA
“Sürdürülebilir Kalkınmada İşletmenin Rolü: Kurumsal Vatandaşlık”

221-233

Nesrin CANDAN
“İbni Haldun'un Gözüyle Kamu Maliyesi Yaklaşımı”

235-245

Nevin UZGÖREN & Gülçin CEYLAN & Ergin UZGÖREN
“Türkiye'de Kredi Kartı Kullanımını Etkileyen Faktörleri Belirlemeye Yönelik Bir Model Çalışması”

247-256

Ramazan ŞENGÜL
“Henri Fayol'un Yönetim Düşüncesi Üzerine Notlar”

257-273

Şahabettin GÜNEŞ
“İmalat Sektöründe Verimlilik ve Reel Ücret İlişkisi: Bir Koentegrasyon Analizi”

275-287

YAZIM KURALLARI VE YAYIN İLKELERİ 289

 


Celal Bayar Üniversitesi 45040 Manisa
Tel : 236. 233 06 57 - 233 38 65  Fax : 236.233 27 29
iibf-dergi@bayar.edu.tr