C.B.Ü.

Ana Sayfa
Ana Sayfa

Sıkça Sorulan Sorular
Soru-Yanıt

Linkler
Linkler

İletişim
Bize Yazın

Duyurular
Duyuru

Web Mail
Web Mail

Site Haritası
Site Haritası


" | İİBF Yönetim ve Ekonomi Dergisi |

| Ana Sayfa |

 

YÖNETİM VE EKONOMİ

 

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ

 

Yıl:2008 Cilt:15 Sayı:1                                              ISSN:1302-0064

İÇİNDEKİLER

Ali ELEREN- Mehmet KARAGÜL
“1986-2006 Türkiye Ekonomisinin Performans Değerlendirmesi”

1-14

Ali GÜLÇUBUK
“Müşteri Bağlılığı Yaratmada Fiyat Politikasının Önemi ve Uygulanan Fiyatlandırma Yöntemlerinin Değerlendirilmesi”

15-26

Aysun KANBUR- Engin KANBUR
“Toplam Kalite Yönetiminin Mavi Yakalı İşgören Motivasyonu Üzerindeki Etkisi: Mobilya Sektöründe Ampirik Bir Araştırma”

27-40

Ayşehan ÇAKICI- Burcu Şefika ÖZER
“Mersin’deki KOBİ Sahip ve Yöneticilerinin Gözüyle Kurumsallaşma Tanımı ve Kurumsallaşmanın Darboğazları”

41-57

Bernur Açıkgöz ERSOY- Canan Muter ŞENGÜL
“Yenilikçiliğe Yönelik Devlet Uygulamaları ve AB Karşılaştırması”

59-74

Cantürk KAYAHAN
“İşletmelerde Bir Avantaj Unsuru Olarak Kur Korelasyonlarının Kullanımı”

75-84

Edip ÖRÜCÜ- Aysun KANBUR
“Örgütsel-Yönetsel Motivasyon Faktörlerinin Çalışanların Performans ve Verimliliğine Etkilerini İncelemeye Yönelik Ampirik Bir Çalışma: Hizmet ve Endüstri İşletmesi Örneği”

85-97

Emin ÇİVİ- Ece Demiray EROL
“Ulusal Rekabet Gücünü Arttırma Yolları: Literatür Araştırması
”

99-114

Fatma Neval GENÇ
“Türkiye’de Kentsel Dönüşüm: Mevzuat ve Uygulamaların Genel Görünümü”

115-130

Güler Sağlam ARI- Emine Çına BAL
“Tükenmişlik Kavramı: Birey ve Örgütler Açısından Önemi”

131-148

Hüseyin Kutay AYTUĞ
“Bütünleşme Kuramlarının Avrupa Birliği Genişlemesine Bakışı”

149-161

Meltem Onay ÖZKAYA- Volkan YAKIN- Tuğba EKİNCİ
“Stres Düzeylerinin Çalışanların İş Doyumu Üzerine Etkisi Celal Bayar Üniversitesi Çalışanları Üzerine Ampirik Bir Araştırma”

163-179

Nuray GİRGİNER- Bülent CANKUŞ
“Tramvay Yolcu Memnuniyetinin Lojistik Regresyon Analiziyle Ölçülmesi: Estram Örneği”

181-193

Süleyman DÜNDAR- Fatih ECER
“Öğrencilerin GSM Operatörü Tercihinin, Analitik Hiyerarşi Süreci Yöntemiyle Belirlenmesi”

195-205

YAZIM KURALLARI VE YAYIN İLKELERİ 289

 


Celal Bayar Üniversitesi 45040 Manisa
Tel : 236. 233 06 57 - 233 38 65  Fax : 236.233 27 29
iibf-dergi@bayar.edu.tr