C.B.Ü.

Ana Sayfa
Ana Sayfa

Sıkça Sorulan Sorular
Soru-Yanıt

Linkler
Linkler

İletişim
Bize Yazın

Duyurular
Duyuru

Web Mail
Web Mail

Site Haritası
Site Haritası


" | İİBF Yönetim ve Ekonomi Dergisi |

| Ana Sayfa |

 

YÖNETİM VE EKONOMİ

 

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ

 

Yıl:2008 Cilt:15 Sayı:2                                              ISSN:1302-0064

İÇİNDEKİLER

A.Kemal ÇELEBİ - Zafer Yalçın
“Kamusal Mallar Teorisinin Değişimi: Bölgesel Kamusal Mallar”

1-18

Aykut Hamit TURAN - Sacit Hadi AKDEDE
“
Aydın’da Faaliyet Gösteren KOBİ’lerin Bilgi Teknolojileri ve İnsan Kaynakları Yönetimi Bakış Açısı ile Verimlilik Araştırması”

19-29

Davut ATEŞ
“INDUSTRIAL REVOLUTION: Impetus behind the Globalization Process”

31-48

Gürhan UYSAL - İsa İPÇİOĞLU
“Kaynak Bağımlılığı Teorisi’nin Kritik Bir Unsuru Olarak Kaynak Belirsizliği ve Müşteri -Tedarikçi Arasındaki İlişkisel Değişime Etkisi”

49-60

Hulusi DOĞAN
“A Research Study For Procedural Justice As A Factor In Employee Retention”

61-71

İnci Kayhan KUZGUN
“Manisa İlinde Özel İstihdam Bürolarının Etkinliği”

73-87

Mehmet Ali KÖSEOĞLU
“İşletmeler Var Olma Sebeplerini Nasıl İfade Ederler?: KOBİ’lerin Misyon İfadeleri Üzerine Bir Araştırma”

89-97

Mehmet KAŞLI - Alpaslan SEREL
“Üniversite Öğrenci Harcamalarının Analizi ve Bölge Ekonomilerine Katkılarını Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma”

99-113

Murat ÇETİN - Eyyup ECEVİT
“İhracatın Sürükleyici Gücü Olarak Tekstil Sektörü: Kahramanmaraş İli Örneği”

115-132

Rıfat KAMAŞAK - Füsun BULUTLAR
“The Impact of Communication Climate and Job Satisfaction in Employees’ External Prestige Perceptions”

133-144

Sema POLATÇI - Kadir ARDIÇ - Adem KAYA
“Akademik Kurumlarda Örgüt Sağlığı ve Örgüt Sağlığını Etkileyen Değişkenlerin Analizi”

145-161

Şebnem ASLAN
“Örgütsel Vatandaşlık Davranışı ile Örgütsel Bağlılık ve Mesleğe Bağlılık Arasındaki İlişkilerin Araştırılması”

163-178

Yavuz DEMİREL
“Örgütsel Güvenin Örgütsel Bağlılık Üzerine Etkisi: Tekstil Sektörü Çalışanlarına Yönelik Bir Araştırma”

179-194

YAZIM KURALLARI VE YAYIN İLKELERİ 195-197

 


Celal Bayar Üniversitesi 45040 Manisa
Tel : 236. 233 06 57 - 233 38 65  Fax : 236.233 27 29
iibf-dergi@bayar.edu.tr